Malatya Baskı Beton

Malatya Baskı Beton

Malatya’da baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir. Baskı beton diyince akla Malatya Baskı Beton gelir. Malatya Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burda baskılı beton teknolojisi kullanılıyor.Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerek heykel traşlar gibi sanatçılık gerektiren bir iştir. Malatya Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve süslerini Malatya’ın bütün ilçelerinde mahallelerinde heryerde baskı beton işlerini yapıyor.

SAHA BETON NEDİR ?

Saha beton, kullanıma hazır yeni beton anlamına gelir. Uygulama zamanına, en yakın betondur. Genellikle büyük mikserler aracılığıyla istenen alana taşınır ve kullanılır. Bağlı bulunduğu projeye bağlı olarak betonun sınıfsal cinsi ( C25-C30-C35 ) belirlenip öyle üretilir. Her beton cinsinin farklı adlandırılmasının sebebi ise kalite farkıdır. Kalite ise uzun ömürlü olup olmaması, daha fazla yüke dayanabilme kapasitesiyle ölçülür.  Saha beton, kullanım amacına uygun üretilir. Örneğin: bir üniversitenin kampüs bahçesi için hazırlanmışsa ona göre; eğer bir fabrika için hazırlanmışsa ona uygun üretilir.

“Amaç, üretimi doğrudan etkiler.”

Saha Betonun İki Çeşidi Vardır:

 1. Taze Beton-Yaş Beton-Tam Hazır Beton: Taze beton ya da yaş beton denilen beton her şeyi santralde tamamlanmış ve gönderileceği yere direkt giden hazır haldeki betondur.
 2. Kuru Beton (Suyu Daha Sonra Dahil Edilen): Adından da anlaşılacağı üzere kuru beton ise ana maddeleri santralde tamamlanıp, suyunun gönderileceği yerde tamamlanmasıyla oluşan betondur.

Saha Beton Nasıl Uygulanır?

Saha beton uygulaması toplamda 11 aşamada gerçekleşir. Uygulama kısmı her aşama için ayrı ayrı aşağıda ele alınacaktır. Saha beton uygulaması bir süreçtir. Bu süreci bir zincirin halkaları gibi düşünmek gereklidir. Birbirini izleyen, birbirini takip eden, birbirine bağlı aşamalardan oluşur. Her aşamayı en ince detayına kadar hesaplamalısınız. Şimdi size, saha beton uygulamasını aşamalarıyla ele alacağız.

Saha Betonun Aşamaları Nelerdir?

 1. İlk Hazırlık Aşaması:

  Betonun yapılacağı alanın analizi yapılmalı. Eğer güçlü bir altyapısı bulunmuyorsa dolgu malzemeleriyle destek sağlanmalıdır. Taban ile beton arası en 20-35 cm arasında olmalıdır. Zeminin hazırlanması betonun sınıfına göre belirlenmelidir. Beton, zemine yerleştirilmeden önce alt zeminin temiz ve çıkıntılardan uzak olması gerekmektedir. Böylece ilk hazırlık aşaması son bulup ikinci aşamaya geçilir. Malatya Baskı Beton

 2. Temel Kalınlığın Saptanması:

  Saha betonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kalınlığın belirlenmesidir. Unutulmamalıdır ki belirlenecek kalınlık taşıma kapasitesini de ortaya koyacaktır. Örneğin: bir otopark için saha beton yapılacak. Eğer kapasiteyi görmezden gelirseniz muhtemelen otopark tabanı çökecek ya da çatlayacaktır. Arabaların park edeceğini düşünürseniz kalınlığın en az 10-15 cm aralığında olmalıdır.

 3. Çalışma Alanı ve Hazırlığı:

  Beton dökülmeden önce zeminin sağlam olduğunun tespiti gerekir. Şantiye hazırlıkları ana işlem öncesi yapılan son dokunuşları ifade eder. Zeminde boşluk olmaması, bastırılmış olması, büyük çapta tek parça bir malzemenin zeminde olmamasına dikkat edilmeli. Zaten tabanın aynı malzemelerden oluşması önemlidir. Eğer tamamen çakıl taşlarıyla doldurulduysa çakıl taşları; tamamen molozla dolduruluyorsa moloz olmasına dikkat edilmelidir.

  “Şantiye hazırlıkları, saha betonun en önemli aşamasıdır.”

  Zemin istenilen kalınlığa ulaştıysa, zeminin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Hazırladığınız beton harcını tabanda mıcır ya da çakıl taşları varsa doğrudan dökmenizde bir sakınca yoktur. Ancak zemin toprak ya da kumdan meydana geliyorsa beton harcınızın dağılmaması için gerekli önlemleri almalısınız. Malatya Baskı Beton

 4. Çalışma Planı ve Malzemeler:

  Çalışmaya başlamadan önce malzemelerin tam ve yeterli olduğundan emin olmalısınız. Bu nedenle malzeme kontrolü fazlasıyla önemlidir. Yapılacak işin kaç kişi tarafından yapılabilceği de burada planlanmalıdır. Eğer işçi sayısını düşük tutarsanız hem iş daha uzun sürecektir hem de istenilen kaliteyi ortaya çıkarmak mümkün olmayacaktır. Kullanacağınız malzemelerin kim tarafından kullanılacağı da burada planlanmalıdır.

  Örneğin: Perdahlama kim tarafından yapılacaksa o kişi yapmalıdır. Mastarlama kimler tarafından yapılacaksa belirlenmeli. Böylelikle herkesin görev tanımı belli olacak ve işler daha disiplinli bir çerçevede ilerleyecektir.

  Malzeme ve işçilik planı, beton dökülmeden önceki en son aşamadır. Bu aşamadan sonra beton dökme işlemine geçilir. Dolayısıyla beton dökmeye hazır bir ortamın yaratılması önemlidir. Hazır bir ortamdan kasıt ise, beton dökümü yapılacak alanda beton dökümünü engelleyecek herhangi bir engelin olmamasıdır. Malatya Baskı Beton

  “Çalışma planı ne kadar nitelikli ise, netice de o kadar nitelikli olacaktır!”

  Elvan Baskı Beton olarak en iyi çalışma planını çıkararak; en nitelikli çalışmayı sizlerin kullanımına sunuyoruz!

 5. Betonun Dökülmesi:

  Beton dökümü yatay düzlemde, her yeri kapsayacak şekilde, eşit ve olabildiğince ince bir tabaka halinde dökülmelidir. Çünkü sonrasında dağıtımını yapmak zorlaşabilir. Bir noktaya dökülen beton çevresine en fazla  2-3 metre kadar yayılabilir.

  Beton harcı farklı birçok malzemenin bir araya gelmesiyle oluşur. Fakat kendisinin bir tek biçimliliği söz konusudur. Amaç, beton dökerken bu homojeniteyi korumaktır. Malatya Baskı Beton

  “Beton, yatay bir zemine; dikey dökülmelidir.”

  Yatay zemine dökülen betonda hiç ara vermemelisiniz. Beton dökümü seri bir şekilde ve dengeli gerçekleşmelidir. Örneğin: beton dökümü sırasında bir aksilik oluştu ve beton dökme işini kesmek zorunda kaldınız. O halde yapacağınız tek bir şey vardır: döktüğünüz betonun düzeltilmesidir. Yani yatay düzlemde bir dengesizlik olmamalıdır.

 6. Beton Yüzeyin Tamamlanması:

  Beton kurumadan önce yapılan en son ki işlemdir. Aslında beton yüzeyinin tamamlanması demek, betona kaba haline son şekli vermektir. Yani varsa çıkıntılar, pürüzler giderilir. Peki hangi malzemeler kullanılır ? Bu aşamada işinize en çok lazım olan malzeme şüphesiz maladır. Ancak mastar da bir o kadar gereklidir. Tahtadan bir mastar ve çelikten bir mala yeterli olacaktır. Malatya Baskı Beton

 7. Yüzey Sertleştirme:

  Zemin tam olarak kurumadan yani nemi ortadan kalkmadan yüzey sertleştirme işlemine geçilir. Helikopter yani perdah makinası kullanılmalıdır. İki defa perdahlama işlemi yapılır. Yüzey sertleştirici toz  ¾ oranında yüzeye eşit bir şekilde serpilir. Her metrekareye ilk aşamada yaklaşık 5 kg kadar yüzey sertleştirici toz kullanılmalı. Nemli olan yüzeyle bütünleşecek olan yüzey sertleştiriciler helikopter makinası ile birlikte zemine iyice yedirilir.

  Daha sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada da her metrekareye yaklaşık 2 kg kadar yüzey sertleştirici kullanılır. İkinci perdah uygulaması da yapılır. Dolayısıyla temelde yaklaşık 6-7 kg yüzey sertleştirici kullanılır.

  Peki yüzey sertleştirici uygulaması neden yapılır?

  Zeminin daha sağlam ve kullanışlı olmasını ve diğer yandan da çatlamalara, kırılmalara, darbelere karşı korunmasını sağlayarak uzun yıllar kullanıma sunar.

  Yüzey Sertleştirici Uygulamanın Nitelikli Sonuçları Nelerdir?

  Zeminin kaydırmazlığı: Yüzey sertleştirici toz zeminin pürüzsüz olmasını sağlamakla birlikte, zeminin kaygan olmasının da önüne geçmektedir. Malatya Baskı Beton

  Daha az maliyetli: Yüzey sertleştirici sayende betonun ömrü uzayacaktır. Daha uzun sürelerde kullanılabilen bir beton ilerleyen süreçte ekstra maliyet çıkarmayacaktır. Malatya Baskı Beton

  Kaliteli zemin: Betonun kaliteli bir zemin haline gelmesi kullanılan bütün malzemelerin niteliğiyle ölçülür. Ancak yüzey sertleştiricisi olmayan bir zeminin kalitesi tartışmalıdır. Malatya Baskı Beton

  Kırılmayan, çatlamayan, çökmeyen güçlü beton zemin: Yüzey sertleştirici malzeme, zeminin daha sağlam olmasına katkı sağlayacaktır. Darbelere karşı daha dayanıklı hale getirecektir. Malatya Baskı Beton

  Maksimum kullanılabilirlik: Var olan zeminden maksimum faydayı sağlayabilmek kullanım alanını nasıl dizayn ettiğinizle çok ilgilidir.

  Elvan Baskı Beton, sizlere zemin betonda maksimum kullanılabilirliği teminat altına alır!

  Kolay temizlenebilir olması: Kirlenmeye ve toza müsait olan bir zeminin tercih edilmeyeceğini hepimiz biliriz. Yüzey  toz kullanımı sayesinde zemin yüzeyi pürüzsüz bir yapıya kavuşur ve temizlemesi oldukça basittir.

  Aşınmaya dayanıklı: Yüzey sertleştirici malzeme sayesinde aşınmaz zeminler elde edilir.

 8. Kür Püskürtme İşlemi:

  Kürleme işlemi hemen hemen herkes tarafından bilinen bir konudur. Geleneksel yöntemlerde dahi kullanılan işlem günümüzde de devam etmektedir. Beton üzerindeki çatlakların önlenmesi, dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulamadır. Daha çok suyla yapılır. Beton döküm işlemi bittikten sonra yüzey biraz parlak bi görünüme sahip olur. Mümkün olduğunca kür işlemi bu parlaklığın ortadan kalkmasından sonra yapılmalıdır. Çünkü suyla yapılan kür işleminde yüzey parlak ise suyu emme oranı daha düşüktür. Malatya Baskı Beton

  Havanın nemli ve yağışlı olduğu yerlerde kürleme işlemine pek ihtiyaç duyulmaz. Hatta beton dökme işlemi yağışlı ve karlı havalarda pek tercih edilmez. Havanın daha kuru ve sıcak olduğu dönemlerde beton dökümü tercih edilir.  Ancak bir yaz mevsiminde beton dökümü gerçekleştirdiyseniz mutlaka kür işlemi yapmalısınız. Malatya Baskı Beton

  Peki kür işlemi sadece su ile mi yapılır?

  Kesinlikle hayır! Ekonomik olarak daha az maliyetli olduğu için su tavsiye edilir. Fakat belirli kimyasal karışımların kür halinde hazırlanıp püskürtülebileceğini de unutmamalısınız!

 9. Koruma:

  Koruma aşaması önceki 8 aşamanın sonucudur. Eğer koruma aşamasında ortaya çıkardığınız betonu tam olarak muhafaza edemezseniz çalışmalarınız boşa gitmiş olacaktır. Betonunuzu dıştan gelecek darbelere korumak için beton koruma çadırı kullanabilirsiniz.

 10. Derz Kesim Uygulaması:

  Derz kesimi, beton döküm işlemi bittikten sonra en az 48 saat geçtikten sonra yapılabilir. Derz kesimi ¼ ve ⅓ oranında yapılır. Derz kesimi sistematik, eşit ve paralel yapılmalıdır. Derz kalınlığı 3 cm olmalıdır. Derz kesimi betonun daha uzun süreler kullanılmasının önünü açmakta ve çatlakların önüne geçmektedir.

  Peki kesilen derzlere ne olur?

  Beton döküm işlemi bittikten tam 4 hafta sonra kesilen derzlerin arası dolgu ile kaplanır. Bu dolgu malzemesi esnek, sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Genel olarak poliüretan mastik kullanılır. Dolgu malzemesinin esnek olması ne işe yarar ? Deprem anında binanın yapısını esnek ama sağlam yapısıyla dengede tutmayı başaracaktır. Derzlerin açılma nedenlerinden biri de budur. Malatya Baskı Beton

  Bir optik nivo ile bir binaya baktığınızda binanın hafif sallandığını görürsünüz. Aslında sallanması onun sağlamlığını ortaya koymaktadır. Çünkü derzi kesilmemiş ve dolgusu yapılmamış betonlar depremlere karşı daha az güçlüdür.

 11. Sonlandırma:

  En son aşama olan sonlandırma aşaması, son kontrol aşamasıdır. Bir aylık bir sürecin sonunda en genel kontrol yapılmalıdır. Betonun yapısı incelenmeli  ve varsa çatlakların sebebi üzerine analizler yapılmalıdır. Sonlandırma işlemi ortaya koyduğunuz işin de kalitesini de görünür hale getirir. Baştan savma çalışmalarda sonlandırma ve kontrol aşamaları olmaksızın iş bitirilir. Malatya Baskı Beton

Saha Betonun Metrekare (m²) Fiyatları Nedir?

Saha beton fiyatları, belirlenirken metrekare göz önüne alınarak hesaplanır.
Peki saha beton fiyatlarını ne belirler?

Her şeyden önce ilk olarak bulunduğu yer saha beton fiyatını belirmede öne çıkar. Yani saha beton uygulaması yapılacak alan ile beton santrali arasındaki mesafe. İkinci olarak; şüphesiz ki betonun kalite sınıfı. Yani C25 sınıfı beton ile C35 sınıfı beton arasında mutlak bir fiyat farkı bulunur. Bundan dolayı, C25 sınıfı beton kullanmak isteyen birinin ödeyeceği miktar ile C35 sınıfı beton kullanmak isteyen bir kişi aynı oranda beton isteseler dahi aynı miktarı ödemezler.  Öte yandan üçüncü olarak, alacağınız beton oranı da fiyat üzerinde değişkenlik gösteren bir diğer maddedir. Örneğin: bir otopark yaptırmak için kullanılan beton miktarı ile bir fabrika yapmak için kullanılacak beton miktarı birbirinden farklıdır. Beton miktarı arttıkça, fiyat düşebilmektedir.

Saha Beton Uygulamalarında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

 • Perdah Makinası ( Helikopter )
 • Ahşap Mastar
 • Çelik mala ve diğer mala çeşitleri
 • Yüzey Sertleştirici
 • Dolgu için gerekli malzemeler
 • Derz kesim ve dolgu malzemeleri
Call Now Button
× Whatsapp