Malatya Baskı Beton

Malatya Baskı Beton

Malatya’da baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir. Baskı beton diyince akla Malatya Baskı Beton gelir. Malatya Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burda baskılı beton teknolojisi kullanılıyor.Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerek heykel traşlar gibi sanatçılık gerektiren bir iştir. Malatya Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve süslerini Malatya’ın bütün ilçelerinde mahallelerinde heryerde baskı beton işlerini yapıyor.

SAHA BETON NEDİR ?

Saha beton, kullanıma hazır yeni beton anlamına gelir. Uygulama zamanına, en yakın betondur. Genellikle büyük mikserler aracılığıyla istenen alana taşınır ve kullanılır. Bağlı bulunduğu projeye bağlı olarak betonun sınıfsal cinsi ( C25-C30-C35 ) belirlenip öyle üretilir. Her beton cinsinin farklı adlandırılmasının sebebi ise kalite farkıdır. Kalite ise uzun ömürlü olup olmaması, daha fazla yüke dayanabilme kapasitesiyle ölçülür.  Saha beton, kullanım amacına uygun üretilir. Örneğin: bir üniversitenin kampüs bahçesi için hazırlanmışsa ona göre; eğer bir fabrika için hazırlanmışsa ona uygun üretilir.

“Amaç, üretimi doğrudan etkiler.”

Saha Betonun İki Çeşidi Vardır:

 1. Taze Beton-Yaş Beton-Tam Hazır Beton: Taze beton ya da yaş beton denilen beton her şeyi santralde tamamlanmış ve gönderileceği yere direkt giden hazır haldeki betondur.
 2. Kuru Beton (Suyu Daha Sonra Dahil Edilen): Adından da anlaşılacağı üzere kuru beton ise ana maddeleri santralde tamamlanıp, suyunun gönderileceği yerde tamamlanmasıyla oluşan betondur.

Saha Beton Nasıl Uygulanır?

Saha beton uygulaması toplamda 11 aşamada gerçekleşir. Uygulama kısmı her aşama için ayrı ayrı aşağıda ele alınacaktır. Saha beton uygulaması bir süreçtir. Bu süreci bir zincirin halkaları gibi düşünmek gereklidir. Birbirini izleyen, birbirini takip eden, birbirine bağlı aşamalardan oluşur. Her aşamayı en ince detayına kadar hesaplamalısınız. Şimdi size, saha beton uygulamasını aşamalarıyla ele alacağız.

Saha Betonun Aşamaları Nelerdir?

 1. İlk Hazırlık Aşaması:

  Betonun yapılacağı alanın analizi yapılmalı. Eğer güçlü bir altyapısı bulunmuyorsa dolgu malzemeleriyle destek sağlanmalıdır. Taban ile beton arası en 20-35 cm arasında olmalıdır. Zeminin hazırlanması betonun sınıfına göre belirlenmelidir. Beton, zemine yerleştirilmeden önce alt zeminin temiz ve çıkıntılardan uzak olması gerekmektedir. Böylece ilk hazırlık aşaması son bulup ikinci aşamaya geçilir. Malatya Baskı Beton

 2. Temel Kalınlığın Saptanması:

  Saha betonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kalınlığın belirlenmesidir. Unutulmamalıdır ki belirlenecek kalınlık taşıma kapasitesini de ortaya koyacaktır. Örneğin: bir otopark için saha beton yapılacak. Eğer kapasiteyi görmezden gelirseniz muhtemelen otopark tabanı çökecek ya da çatlayacaktır. Arabaların park edeceğini düşünürseniz kalınlığın en az 10-15 cm aralığında olmalıdır.

 3. Çalışma Alanı ve Hazırlığı:

  Beton dökülmeden önce zeminin sağlam olduğunun tespiti gerekir. Şantiye hazırlıkları ana işlem öncesi yapılan son dokunuşları ifade eder. Zeminde boşluk olmaması, bastırılmış olması, büyük çapta tek parça bir malzemenin zeminde olmamasına dikkat edilmeli. Zaten tabanın aynı malzemelerden oluşması önemlidir. Eğer tamamen çakıl taşlarıyla doldurulduysa çakıl taşları; tamamen molozla dolduruluyorsa moloz olmasına dikkat edilmelidir.

  “Şantiye hazırlıkları, saha betonun en önemli aşamasıdır.”

  Zemin istenilen kalınlığa ulaştıysa, zeminin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Hazırladığınız beton harcını tabanda mıcır ya da çakıl taşları varsa doğrudan dökmenizde bir sakınca yoktur. Ancak zemin toprak ya da kumdan meydana geliyorsa beton harcınızın dağılmaması için gerekli önlemleri almalısınız. Malatya Baskı Beton

 4. Çalışma Planı ve Malzemeler:

  Çalışmaya başlamadan önce malzemelerin tam ve yeterli olduğundan emin olmalısınız. Bu nedenle malzeme kontrolü fazlasıyla önemlidir. Yapılacak işin kaç kişi tarafından yapılabilceği de burada planlanmalıdır. Eğer işçi sayısını düşük tutarsanız hem iş daha uzun sürecektir hem de istenilen kaliteyi ortaya çıkarmak mümkün olmayacaktır. Kullanacağınız malzemelerin kim tarafından kullanılacağı da burada planlanmalıdır.

  Örneğin: Perdahlama kim tarafından yapılacaksa o kişi yapmalıdır. Mastarlama kimler tarafından yapılacaksa belirlenmeli. Böylelikle herkesin görev tanımı belli olacak ve işler daha disiplinli bir çerçevede ilerleyecektir.

  Malzeme ve işçilik planı, beton dökülmeden önceki en son aşamadır. Bu aşamadan sonra beton dökme işlemine geçilir. Dolayısıyla beton dökmeye hazır bir ortamın yaratılması önemlidir. Hazır bir ortamdan kasıt ise, beton dökümü yapılacak alanda beton dökümünü engelleyecek herhangi bir engelin olmamasıdır. Malatya Baskı Beton

  “Çalışma planı ne kadar nitelikli ise, netice de o kadar nitelikli olacaktır!”

  Elvan Baskı Beton olarak en iyi çalışma planını çıkararak; en nitelikli çalışmayı sizlerin kullanımına sunuyoruz!

 5. Betonun Dökülmesi:

  Beton dökümü yatay düzlemde, her yeri kapsayacak şekilde, eşit ve olabildiğince ince bir tabaka halinde dökülmelidir. Çünkü sonrasında dağıtımını yapmak zorlaşabilir. Bir noktaya dökülen beton çevresine en fazla  2-3 metre kadar yayılabilir.

  Beton harcı farklı birçok malzemenin bir araya gelmesiyle oluşur. Fakat kendisinin bir tek biçimliliği söz konusudur. Amaç, beton dökerken bu homojeniteyi korumaktır. Malatya Baskı Beton

  “Beton, yatay bir zemine; dikey dökülmelidir.”

  Yatay zemine dökülen betonda hiç ara vermemelisiniz. Beton dökümü seri bir şekilde ve dengeli gerçekleşmelidir. Örneğin: beton dökümü sırasında bir aksilik oluştu ve beton dökme işini kesmek zorunda kaldınız. O halde yapacağınız tek bir şey vardır: döktüğünüz betonun düzeltilmesidir. Yani yatay düzlemde bir dengesizlik olmamalıdır.

 6. Beton Yüzeyin Tamamlanması:

  Beton kurumadan önce yapılan en son ki işlemdir. Aslında beton yüzeyinin tamamlanması demek, betona kaba haline son şekli vermektir. Yani varsa çıkıntılar, pürüzler giderilir. Peki hangi malzemeler kullanılır ? Bu aşamada işinize en çok lazım olan malzeme şüphesiz maladır. Ancak mastar da bir o kadar gereklidir. Tahtadan bir mastar ve çelikten bir mala yeterli olacaktır. Malatya Baskı Beton

 7. Yüzey Sertleştirme:

  Zemin tam olarak kurumadan yani nemi ortadan kalkmadan yüzey sertleştirme işlemine geçilir. Helikopter yani perdah makinası kullanılmalıdır. İki defa perdahlama işlemi yapılır. Yüzey sertleştirici toz  ¾ oranında yüzeye eşit bir şekilde serpilir. Her metrekareye ilk aşamada yaklaşık 5 kg kadar yüzey sertleştirici toz kullanılmalı. Nemli olan yüzeyle bütünleşecek olan yüzey sertleştiriciler helikopter makinası ile birlikte zemine iyice yedirilir.

  Daha sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada da her metrekareye yaklaşık 2 kg kadar yüzey sertleştirici kullanılır. İkinci perdah uygulaması da yapılır. Dolayısıyla temelde yaklaşık 6-7 kg yüzey sertleştirici kullanılır.

  Peki yüzey sertleştirici uygulaması neden yapılır?

  Zeminin daha sağlam ve kullanışlı olmasını ve diğer yandan da çatlamalara, kırılmalara, darbelere karşı korunmasını sağlayarak uzun yıllar kullanıma sunar.

  Yüzey Sertleştirici Uygulamanın Nitelikli Sonuçları Nelerdir?

  Zeminin kaydırmazlığı: Yüzey sertleştirici toz zeminin pürüzsüz olmasını sağlamakla birlikte, zeminin kaygan olmasının da önüne geçmektedir. Malatya Baskı Beton

  Daha az maliyetli: Yüzey sertleştirici sayende betonun ömrü uzayacaktır. Daha uzun sürelerde kullanılabilen bir beton ilerleyen süreçte ekstra maliyet çıkarmayacaktır. Malatya Baskı Beton

  Kaliteli zemin: Betonun kaliteli bir zemin haline gelmesi kullanılan bütün malzemelerin niteliğiyle ölçülür. Ancak yüzey sertleştiricisi olmayan bir zeminin kalitesi tartışmalıdır. Malatya Baskı Beton

  Kırılmayan, çatlamayan, çökmeyen güçlü beton zemin: Yüzey sertleştirici malzeme, zeminin daha sağlam olmasına katkı sağlayacaktır. Darbelere karşı daha dayanıklı hale getirecektir. Malatya Baskı Beton

  Maksimum kullanılabilirlik: Var olan zeminden maksimum faydayı sağlayabilmek kullanım alanını nasıl dizayn ettiğinizle çok ilgilidir.

  Elvan Baskı Beton, sizlere zemin betonda maksimum kullanılabilirliği teminat altına alır!

  Kolay temizlenebilir olması: Kirlenmeye ve toza müsait olan bir zeminin tercih edilmeyeceğini hepimiz biliriz. Yüzey  toz kullanımı sayesinde zemin yüzeyi pürüzsüz bir yapıya kavuşur ve temizlemesi oldukça basittir.

  Aşınmaya dayanıklı: Yüzey sertleştirici malzeme sayesinde aşınmaz zeminler elde edilir.

 8. Kür Püskürtme İşlemi:

  Kürleme işlemi hemen hemen herkes tarafından bilinen bir konudur. Geleneksel yöntemlerde dahi kullanılan işlem günümüzde de devam etmektedir. Beton üzerindeki çatlakların önlenmesi, dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulamadır. Daha çok suyla yapılır. Beton döküm işlemi bittikten sonra yüzey biraz parlak bi görünüme sahip olur. Mümkün olduğunca kür işlemi bu parlaklığın ortadan kalkmasından sonra yapılmalıdır. Çünkü suyla yapılan kür işleminde yüzey parlak ise suyu emme oranı daha düşüktür. Malatya Baskı Beton

  Havanın nemli ve yağışlı olduğu yerlerde kürleme işlemine pek ihtiyaç duyulmaz. Hatta beton dökme işlemi yağışlı ve karlı havalarda pek tercih edilmez. Havanın daha kuru ve sıcak olduğu dönemlerde beton dökümü tercih edilir.  Ancak bir yaz mevsiminde beton dökümü gerçekleştirdiyseniz mutlaka kür işlemi yapmalısınız. Malatya Baskı Beton

  Peki kür işlemi sadece su ile mi yapılır?

  Kesinlikle hayır! Ekonomik olarak daha az maliyetli olduğu için su tavsiye edilir. Fakat belirli kimyasal karışımların kür halinde hazırlanıp püskürtülebileceğini de unutmamalısınız!

 9. Koruma:

  Koruma aşaması önceki 8 aşamanın sonucudur. Eğer koruma aşamasında ortaya çıkardığınız betonu tam olarak muhafaza edemezseniz çalışmalarınız boşa gitmiş olacaktır. Betonunuzu dıştan gelecek darbelere korumak için beton koruma çadırı kullanabilirsiniz.

 10. Derz Kesim Uygulaması:

  Derz kesimi, beton döküm işlemi bittikten sonra en az 48 saat geçtikten sonra yapılabilir. Derz kesimi ¼ ve ⅓ oranında yapılır. Derz kesimi sistematik, eşit ve paralel yapılmalıdır. Derz kalınlığı 3 cm olmalıdır. Derz kesimi betonun daha uzun süreler kullanılmasının önünü açmakta ve çatlakların önüne geçmektedir.

  Peki kesilen derzlere ne olur?

  Beton döküm işlemi bittikten tam 4 hafta sonra kesilen derzlerin arası dolgu ile kaplanır. Bu dolgu malzemesi esnek, sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Genel olarak poliüretan mastik kullanılır. Dolgu malzemesinin esnek olması ne işe yarar ? Deprem anında binanın yapısını esnek ama sağlam yapısıyla dengede tutmayı başaracaktır. Derzlerin açılma nedenlerinden biri de budur. Malatya Baskı Beton

  Bir optik nivo ile bir binaya baktığınızda binanın hafif sallandığını görürsünüz. Aslında sallanması onun sağlamlığını ortaya koymaktadır. Çünkü derzi kesilmemiş ve dolgusu yapılmamış betonlar depremlere karşı daha az güçlüdür.

 11. Sonlandırma:

  En son aşama olan sonlandırma aşaması, son kontrol aşamasıdır. Bir aylık bir sürecin sonunda en genel kontrol yapılmalıdır. Betonun yapısı incelenmeli  ve varsa çatlakların sebebi üzerine analizler yapılmalıdır. Sonlandırma işlemi ortaya koyduğunuz işin de kalitesini de görünür hale getirir. Baştan savma çalışmalarda sonlandırma ve kontrol aşamaları olmaksızın iş bitirilir. Malatya Baskı Beton

Saha Betonun Metrekare (m²) Fiyatları Nedir?

Saha beton fiyatları, belirlenirken metrekare göz önüne alınarak hesaplanır.
Peki saha beton fiyatlarını ne belirler?

Her şeyden önce ilk olarak bulunduğu yer saha beton fiyatını belirmede öne çıkar. Yani saha beton uygulaması yapılacak alan ile beton santrali arasındaki mesafe. İkinci olarak; şüphesiz ki betonun kalite sınıfı. Yani C25 sınıfı beton ile C35 sınıfı beton arasında mutlak bir fiyat farkı bulunur. Bundan dolayı, C25 sınıfı beton kullanmak isteyen birinin ödeyeceği miktar ile C35 sınıfı beton kullanmak isteyen bir kişi aynı oranda beton isteseler dahi aynı miktarı ödemezler.  Öte yandan üçüncü olarak, alacağınız beton oranı da fiyat üzerinde değişkenlik gösteren bir diğer maddedir. Örneğin: bir otopark yaptırmak için kullanılan beton miktarı ile bir fabrika yapmak için kullanılacak beton miktarı birbirinden farklıdır. Beton miktarı arttıkça, fiyat düşebilmektedir.

Saha Beton Uygulamalarında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

 • Perdah Makinası ( Helikopter )
 • Ahşap Mastar
 • Çelik mala ve diğer mala çeşitleri
 • Yüzey Sertleştirici
 • Dolgu için gerekli malzemeler
 • Derz kesim ve dolgu malzemeleri

Kütahya Baskı Beton

Kütahya Baskı Beton

Baskı beton uygulamaları genel olarak bütün mekanlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kütahya baskı beton uygulamaları arasında ise özellikle çevre-peyzaj çalışmalarında, kent meydanları, otoparklar, iş yerleri ve yollar sıralanabilir. Kütahya baskı beton firmaları daha çok tek tek döşenmiş taş görünümü veren baskı beton uygulamaları ile öne çıkmaktadır. Çok çeşitli ürün yelpazesi ile baskı beton kalıpları Kütahya baskı beton firmaları tarafından Kütahya ve ilçelerinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Kütahya’da Baskı Beton Neden Tercih Ediliyor?

Kütahya merkez ve ilçelerinde baskı beton neden sıklıkla tercih edilmektedir? Her şeyden önce baskı beton uzun yıllar boyunca kullanılabilmektedir. Baskı beton sağlam, kaliteli, estetik ve ekonomik olduğu için hemen hemen herkes tarafından kullanılmaktadır.

Temiz ve bakımlı bir çevrede yaşamak için yapıların ve sokakların bakımlı ve dizaynif olması gerekiyor. Eski yıllarda yapılarda bulunmayan aksesuar ve görsel detaylar son dönemde yapılar ve yerlerde son derece görsel ve karizmatik bir dekor oluşturuyor. Bu görseli sağlayan materyallerden olan baskı beton aksesuarları hem uygun fiyat hem de yıllarca dayanıklılık sağlamasıyla tercih ediliyor. Gösterişli olması da yapıların değerini ve fiyatlarını artırıyor. Duvarlara, balkonlara, teraslara, havuz teraslarına ve daha birçok alana baskı beton tasarımları yapılıyor. Mimarlar tarafından tercih edilen bu özel görsel tasarımlar her mekana daha güzel bir görünüm kazandırıyor.

Yer Zeminlerinde Baskı Beton Tekniğinin Görseli

Yer zeminlerine görsel bir dizayn sağlamak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Güzel ve kaliteli zemin baskı beton çalışması yapan firma, tertemiz görsele sahip olan alanlar yaratıyor. Avm içleri ve bahçeleri, okul bahçeleri, kaldırımlar ve daha binlerce alanda tasarım harikası alanlar ortaya çıkarıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kullanılabilen bu yapılar, uygulandığı mekanı bambaşka bir görünüme dönüştürüyor.

Duvar Baskı Beton İle Özel Bir Ambiyans

Yaşadığımız alanın güzel olmasında duvar görseli özel bir ahenk sağlar. Firma duvarlara uyguladığı duvar baskı beton çalışmalarıyla son derece estetik yapılar meydana getiriyor. Modern ve farklı bir ambiyans taşıyan bir yapıda yaşamak ve bu tarz yapılara sahip olmak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

Yaşadığımız alan ve bulunduğumuz mekan bize huzur veren görseller içermelidir. Bu tarz bir yaşam alanına sahip değilsek bir eksiklik hissederiz. Son dönemde yapılarda mimari açıdan çok özel dekoratif objeler kullanılıyor. Bu objelerden bir tanesini de baskı beton çalışmaları oluşturuyor. Baskı beton çalışmaları eskimiş ve yıpranmış bir görünüme sahip olan her türlü yapıya uygulanabiliyor.

Aynı zamanda yer zeminlerine de tasarlanan bu yapılar hoş ve mimari bir dekor sağlıyor. Banyo duvarları, banyo yer zeminleri, teraslar, havuz içleri, apartman bahçeleri, bahçe duvarları ve aklınıza gelen her mekanda özel bir görsel ortaya çıkarıyor.

Bina Duvarlarında Özel Görseller

Yaşamış olduğumuz apartmanın içi her ne kadar çok gösterişli olsa da dış mekanda bir eksiklik varsa maddi açıdan evimizin değeri düşük olacaktır. Elvan Baskı Beton sitesinin sunmuş olduğu çalışmalar, duvarlara da hoş bir görsel ekliyor. Duvar baskı beton hizmetlerinde de en yeni teknikleri kullanan firma yaşam alanlarınızı dekoratif ve estetik hale dönüştürüyor.

Yer Zeminlerinize Ayrıntı Katın

Dükkan, avm, park, bahçe, kaldırım ve her türlü yer zeminine ayrıntı eklemek istiyorsanız zemin baskı beton tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Mimari ve modern bir yapıda yaşamak, çalışmak ve bu yapıları görsel olarak sunmak istiyorsanız, Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını tercih edebilirsiniz. Size özel bir yaşam alanı ve çevre için firmadan hizmet alabilirsiniz.

Binalara Baskı Beton Tasarımları Yaptırma

Dekoratif ve gösterişi ortaya çıkaran baskı betonlar yalnızca görsel açıdan değil, çizik ve hasarları da yok etmek için kullanılıyor. Elvan Baskı Beton sitesi zemin baskı beton çalışmalarını duvarlara da uyguluyor. Profesyonel tasarımlarıyla beğeni toplayan firma, uygun fiyat ve kaliteli çalışmalarıyla da tercih ediliyor. Yapıların iç mekan yer zeminine, yapıların dış mekan yer zeminine, duvarlarına ve bahçelerine yapılan bu kaplamalar son derece güzel bir görseli ortaya çıkarıyor.

Duvar Baskı Beton Çalışmalarında Tarz Görseller

Yapıların dış kısımları ve iç kısımlarının gösterişli olması kadar bahçe duvarlarındaki görsellik de büyük önem taşıyor. Duvar baskı beton çalışmaları, bahçe duvarlarının ya da mekan duvarlarının çok tarz ve estetik görünmesini sağlıyor. Bakımlı ve mali değeri yüksek olan yapılar tasarlamak isteyenler bu kaliteli tasarımlardan yararlanabiliyor. Elvan Baskı Beton sitesi yapılara özel görsel ve dekorasyon ekleyen tasarımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Baskı Beton Cilası Nedir ve Neden Kullanılır?

Baskı beton cilası baskı beton uygulamasının mukavemetini arttıran, sağlamlaştıran ve parlaklığını arttıran yardımcı gereçlerden biridir. Baskı beton uygulaması için kullanılacak olan cilalar mutlaka profesyonel ekip tarafından uygulanmalıdır. Baskı beton cilası çok fazla kullanıldığında yüzeyde çatlamalara yol açabilir. Öte yandan az kullanıldığında da mat ve sağlam olmayacaktır.

Kütahya Baskı Beton Fiyatları Nedir?

Kütahya’da baskı beton fiyatları oldukça değişkendir. Firmaların çalışma biçimi, baskı beton uygulanacak alanın büyüklüğü, baskı beton tipi, baskı beton uygulamasını yapacak uzman kadro ve referanslar Kütahya baskı beton fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir.

Konya Baskı Beton

Konya Baskı Beton

Konya baskı beton uygulamaları genel olarak şu noktalarda yapılmaktadır;

 • Park ve bahçeler
 • Alışveriş Merkezleri
 • Toplu Taşıma Alanları
 • Villa, köşk ve müstakil konutlarda
 • İnşaat sektöründe
 • Yollar ve caddeler

Konya Baskı Beton Uygulamaları çok sayıda desen ve modelle birlikte hem iç mekan hem de dış mekan kaplamalarında öne çıkmaktadır. Çok sayıda alternatif baskı kalıpları ile Konya baskı beton firması olarak Konya baskı beton en fazla tercih edilen markadır. Otantik görünümü ile geçmişi bugünde yaşatmanın en kolay yolu baskı betondan geçer.

Konya baskı beton özellikle de zemin baskı, duvar baskı, endüstriyel baskı beton ve tasarım beton modelleri ile Konya ve çevre illerinde yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Meram baskı beton, Karatay baskı beton, Selçuk baskı beton ve diğer merkez ilçelerine hizmet verilmektedir.

Konya Baskı Beton Metrekare Fiyatları Nasıldır ?

Konya baskı beton metrekare fiyatları dönem dönem değişkenlik göstermektedir. Baskı beton fiyatlarını etkileyen faktörler şunlardır;

 • Baskı beton firması
 • Baskı betonun türü
 • Baskı beton uygulanacak alanın büyüklüğü
 • Baskı betonun kalitesi
 • Baskı beton uygulamasını yapacak olan kadronun yetkinliği
 • Süre

Neden Elvan Baskı Beton ?

Baskı beton uygulamaları noktasında sektörün öncü firmalarından biri olan Elvan Baskı Beton firması köklü bir referans geçmişiyle yüzlerce müşteriye hizmet vermektedir. Peki Konya baskı betonun uygulamaları neden çok fazla tercih edilmektedir?

Konya’da Baskı Beton Neden Tercih Ediliyor ?

 • Doğal görünümlü olması
 • Farklı renk ve doku seçenekleri
 • Doğaya saygılı baskı beton! Çevre dostudur!
 • Uzun kullanım ömrüne sahiptir.
 • Pratik bir şekilde temizlenir.
 • Ekonomiktir! Her bütçeye her keseye uygun baskı beton!
 • Aşınma, kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklıdır.

Konya Baskı Beton

Konya’da baskı beton işini en iyi firmalardan ve öncü biriyiz. Baskı beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir. Baskı beton diyince akla Kocaeli Baskı Beton gelir .

Konya baskı beton

Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünüyor olsada oysaki burda baskılı beton teknolojisi var. Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerekiyor heykel traşlar gibi sanatçılık icra eden bir iştir.kocaeli Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve herşeyi kocaeli’nin bütün ilçelerinde mahallelerinde her yerde baskı beton işlerini yapıyoruz.

Etiketler

İstanbul Baskı Beton – Ankara Baskı Beton – Erzurum Baskı Beton – İzmir Baskı Beton – Kocaeli Baskı Beton – Antalya Baskı Beton – Sakarya Baskı Beton – Edirne Baskı Beton – Bursa Baskı Beton – Yalova Baskı Beton – Adana Baskı Beton – Adıyaman Baskı Beton – Afyon Baskı Beton – Ağrı Baskı Beton – Amasya Baskı Beton – Artvin Baskı Beton – Aydın Baskı Beton – Balıkesir Baskı Beton – Bilecik Baskı Beton – Bingöl Baskı Beton – Bitlis Baskı Beton – Bolu Baskı Beton – Burdur Baskı Beton – Çanakkale Baskı Beton – Çankırı Baskı Beton – Çorum Baskı Beton – Denizli Baskı Beton – Diyarbakır Baskı Beton – Elazığ Baskı Beton – Erzincan Baskı Beton – Eskişehir Baskı Beton – Ağrı Baskı Beton – Gaziantep Baskı Beton – Giresun Baskı Beton – Gümüşhane Baskı Beton – Hakkari Baskı Beton – Hatay Baskı Beton – Isparta Baskı Beton – İçel (Mersin) Baskı Beton – Kars Baskı Beton – Kastamonu Baskı Beton – Kayseri Baskı Beton – Kırklareli Baskı Beton – Kırşehir Baskı Beton – Konya Baskı Beton – Kütahya Baskı Beton – Malatya Baskı Beton – Manisa Baskı Beton – Kahramanmaraş Baskı Beton – Mardin Baskı Beton – Muğla Baskı Beton – Muş Baskı Beton – Nevşehir Baskı Beton – Niğde Baskı Beton – Ordu Baskı Beton – Rize Baskı Beton – Samsun Baskı Beton – Siirt Baskı Beton – Sinop Baskı Beton – Sivas Baskı Beton – Tekirdağ Baskı Beton – Tokat Baskı Beton – Trabzon Baskı Beton – Tunceli Baskı Beton – Şanlıurfa Baskı Beton – Uşak Baskı Beton – Van Baskı Beton – Yozgat Baskı Beton – Zonguldak Baskı Beton – Aksaray Baskı Beton – Bayburt Baskı Beton – Karaman Baskı Beton – Kırıkkale Baskı Beton – Batman Baskı Beton – Şırnak Baskı Beton – Bartın Baskı Beton – Ardahan Baskı Beton – Iğdır Baskı Beton – Karabük Baskı Beton – Kilis Baskı Beton – Osmaniye Baskı Beton – Düzce Baskı Beton – Kuzey Irak Baskı Beton – Kıbrıs Baskı Beton

Kocaeli Baskı Beton

Kocaeli’da baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir.Baskı beton diyince akla Kocaeli Baskı Beton gelir. Kocaeli Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burda baskılı beton teknolojisi kullanılıyor. Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine. Baskı Beton kalıpları yer beton uygulamaları , bahçe yolları , kaldırımlar, havuz kenarları , duvar üstü beton uygulamarına farklı desen ve modellerde seçilen kalıbın şeklini uygulandıkları yüzeye verirler. Kırklareli baskı beton

BASKIBETON Uygulamaları ( Baskı Beton Uygulamaları / Baskılı Beton ) tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemidir. Önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal görünümünü veren Baskı Beton; Seçenek özgürlüğü, mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton teknolojisidir.

En önemli özelliği , tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Baskı Beton; Dökülen özel beton ile aynı anda yüzeye uygulanan, dolayısı ile betonla birlikte priz alan, yüksek mukavemetli, aşınıma ve darbelere dayanıklı, tozumayan, leke tutmayan, kaydırmazlık sağlayan, solmayan, netice olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, gelecek nesillerle de yaşayacak yegane kaplama sistemidir.

Temiz ve bakımlı bir çevrede yaşamak için yapıların ve sokakların bakımlı ve dizaynif olması gerekiyor. Eski yıllarda yapılarda bulunmayan aksesuar ve görsel detaylar son dönemde yapılar ve yerlerde son derece görsel ve karizmatik bir dekor oluşturuyor. Bu görseli sağlayan materyallerden olan baskı beton aksesuarları hem uygun fiyat hem de yıllarca dayanıklılık sağlamasıyla tercih ediliyor. Gösterişli olması da yapıların değerini ve fiyatlarını artırıyor. Duvarlara, balkonlara, teraslara, havuz teraslarına ve daha birçok alana baskı beton tasarımları yapılıyor. Mimarlar tarafından tercih edilen bu özel görsel tasarımlar her mekana daha güzel bir görünüm kazandırıyor.

Yer Zeminlerinde Baskı Beton Tekniğinin Görseli

Yer zeminlerine görsel bir dizayn sağlamak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Güzel ve kaliteli zemin baskı beton çalışması yapan firma, tertemiz görsele sahip olan alanlar yaratıyor. Avm içleri ve bahçeleri, okul bahçeleri, kaldırımlar ve daha binlerce alanda tasarım harikası alanlar ortaya çıkarıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kullanılabilen bu yapılar, uygulandığı mekanı bambaşka bir görünüme dönüştürüyor.

Duvar Baskı Beton İle Özel Bir Ambiyans

Yaşadığımız alanın güzel olmasında duvar görseli özel bir ahenk sağlar. Firma duvarlara uyguladığı duvar baskı beton çalışmalarıyla son derece estetik yapılar meydana getiriyor. Modern ve farklı bir ambiyans taşıyan bir yapıda yaşamak ve bu tarz yapılara sahip olmak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

aşadığımız alan ve bulunduğumuz mekan bize huzur veren görseller içermelidir. Bu tarz bir yaşam alanına sahip değilsek bir eksiklik hissederiz. Son dönemde yapılarda mimari açıdan çok özel dekoratif objeler kullanılıyor. Bu objelerden bir tanesini de baskı beton çalışmaları oluşturuyor. Baskı beton çalışmaları eskimiş ve yıpranmış bir görünüme sahip olan her türlü yapıya uygulanabiliyor.

Aynı zamanda yer zeminlerine de tasarlanan bu yapılar hoş ve mimari bir dekor sağlıyor. Banyo duvarları, banyo yer zeminleri, teraslar, havuz içleri, apartman bahçeleri, bahçe duvarları ve aklınıza gelen her mekanda özel bir görsel ortaya çıkarıyor.

Bina Duvarlarında Özel Görseller

Yaşamış olduğumuz apartmanın içi her ne kadar çok gösterişli olsa da dış mekanda bir eksiklik varsa maddi açıdan evimizin değeri düşük olacaktır. Elvan Baskı Beton sitesinin sunmuş olduğu çalışmalar, duvarlara da hoş bir görsel ekliyor. Duvar baskı beton hizmetlerinde de en yeni teknikleri kullanan firma yaşam alanlarınızı dekoratif ve estetik hale dönüştürüyor.

Yer Zeminlerinize Ayrıntı Katın

Dükkan, avm, park, bahçe, kaldırım ve her türlü yer zeminine ayrıntı eklemek istiyorsanız zemin baskı beton tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Mimari ve modern bir yapıda yaşamak, çalışmak ve bu yapıları görsel olarak sunmak istiyorsanız, Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını tercih edebilirsiniz. Size özel bir yaşam alanı ve çevre için firmadan hizmet alabilirsiniz.

Endüstriyel Kaplamada Yeni Dönem

Teknoloji bizlere sadece cihaz olarak sunulmuyor. Artık maddelerin yapıları, özellikleri çok daha yakından ve net olarak incelenebildiği, geliştirilebildiği için ciddi anlamda farklı boyutlarda da karşımıza çıkıyor. Özellikleri bakımından onlarca yıldır hayatımızda olan beton sistemler, hali hazırda bu gelişmelerden de ciddi anlamda etkilenmekte. Özellikle endüstriyel baskı beton uygulamaları, artık her alanda karşımıza çıkan etkin sistemler içinde yer alıyorlar. Elbette ki, birçoğumuz neden bu sistemlerin kullanıldığını bilmek istiyoruz. Öncelikli olarak beton dediğinizde dayanıklılık akla gelse de, türleri nedeni ile farklı kaliteler de söz konusu oluyor. Ayrıca endüstriyel baskı beton fiyatları alınan randıman göz önünde bulundurulduğunda da oldukça uygundur. Uygulama aşaması biraz farklı olan bu sistem, uzmanlık gerektirir ve sonuçları ise inanılmaz derecede sizi tatmin edecektir. Özellikle görsel seçenekleri nedeni ile her alanda ve cephede kullanılabiliyorlar. Şık bir taş görüntüsü elde etmek istediğinizde kaplama yerine, baskı sistem çok daha yüksek bir randımanı iç ve dış mekan olarak sizlere sunacaktır. Kısacası hayatımıza kalite ve şıklık sunan teknolojik ürünler içinde artık bunu da sayabiliriz.

Zemin Baskı Beton ile Dekoratif Zeminler

İnsanlar ilk dekoratif zemin baskı beton ile tanıştığında, güzelliğiyle, sağlamlığıyla, geniş renk ve desen yelpazesiyle ve uzun yıllar kullanabilme avantajıyla, artık sıradan ve estetikten uzak beton zeminleri unutmuş durumdalar.

Neredeyse tüm zeminlerde kullanılabilen zemin baskı beton, çoğunlukla alışveriş merkezleri, cafeler, restoranlar, çocuk parkları, otoparklar, tarihi mekanlar, kaldırım ve patikalar, koşu yolları, turistik tesisler ve hatenlerin zeminlerinde kullanılabilmektedir. Amaç, uygulamanın yapıldığı zemine, sanatsal bir değer katarak, desenlerin ve renklerin çevreyle bütünlüğünü sağlamaktır.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, zemin baskı beton uygulamaları da beraberinde, insanların aklına “Estetik özelliklerinin ötesinde, gerçekten kaliteli malzemelerin kullanıldığı ve uzun vaddede kullanabilir miyim?” gibi soruların gelmesidir. Herhangi bir baskı malzemesi gibi betonun da bazı dez avantajları vardır. Çoğunun üstesinden gelinmesi çok kolaydır ve zemin baskı beton uygulamalarında, pozitif yönleri negatif yönlerinden çok daha ağır basmaktadır.

Dekoratif görünümlü bir zemin mi istiyorsunuz? Karar vermenize yardımcı olmak için, zemin baskı beton fiyatları, faydaları, görünüm, performans ve bakımıyla ilgili sık sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kırşehir Baskı Beton

Temiz ve bakımlı bir çevrede yaşamak için yapıların ve sokakların bakımlı ve dizaynif olması gerekiyor. Eski yıllarda yapılarda bulunmayan aksesuar ve görsel detaylar son dönemde yapılar ve yerlerde son derece görsel ve karizmatik bir dekor oluşturuyor. Bu görseli sağlayan materyallerden olan baskı beton aksesuarları hem uygun fiyat hem de yıllarca dayanıklılık sağlamasıyla tercih ediliyor. Gösterişli olması da yapıların değerini ve fiyatlarını artırıyor. Duvarlara, balkonlara, teraslara, havuz teraslarına ve daha birçok alana baskı beton tasarımları yapılıyor. Mimarlar tarafından tercih edilen bu özel görsel tasarımlar her mekana daha güzel bir görünüm kazandırıyor. Baskı Beton kalıpları yer beton uygulamaları , bahçe yolları , kaldırımlar, havuz kenarları , duvar üstü beton uygulamarına farklı desen ve modellerde seçilen kalıbın şeklini uygulandıkları yüzeye verirler. Kırklareli baskı beton

BASKIBETON Uygulamaları ( Baskı Beton Uygulamaları / Baskılı Beton ) tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemidir. Önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal görünümünü veren Baskı Beton; Seçenek özgürlüğü, mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton teknolojisidir.

En önemli özelliği , tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır.Baskı Beton; Dökülen özel beton ile aynı anda yüzeye uygulanan, dolayısı ile betonla birlikte priz alan, yüksek mukavemetli, aşınıma ve darbelere dayanıklı, tozumayan, leke tutmayan, kaydırmazlık sağlayan, solmayan, netice olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, gelecek nesillerle de yaşayacak yegane kaplama sistemidir.

Kırşehir’de Baskı Beton Neden Tercih Ediliyor?

 • Aşınmalara karşı son derece dayanıklıdır.
 • Zengin ürün çeşitliliğine sahiptir.
 • Olumsuz hava koşullarından etkilenmez.
 • Ekonomiktir.
 • Uygulanma süresi çok kısadır.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Çevreye duyarlı bir yapıdadır.
 • Renk ve dokusu bozulmaz, solmaz.
 • Doğal bir görünümü olduğu için hızlı bir şekilde çevresine uyumludur.

Baskı Beton Kullanım Alanları Nelerdir?

Baskı beton uygulamaları hemen hemen her yerde görebileceğiniz zemin kaplama uygulamalarıdır. Özellikle de otoparklar, garajlar, sahiller, yürüyüş yolları, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, villa ve köşkler, peyzaj çalışmaları ve turistik alanlarda tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra iç mekan dekorasyonunda da duvar kaplama olarak göze çarpmaktadır.

Kırşehir Baskı Beton Fiyatları Nasıldır?

Kırşehir baskı beton fiyatları farklı birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler genel olarak baskı beton uygulamasının kalitesi, uygulayan kişi sayısı, profesyonel kadro, etkin çalışma yürüten baskı beton firması, uygulanacak alanın büyüklüğü ve baskı beton modeli olarak sıralanabilmektedir.

Kırşehir Zeminlerinde Baskı Beton Tekniğinin Görseli

Yer zeminlerine görsel bir dizayn sağlamak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Güzel ve kaliteli zemin baskı beton çalışması yapan firma, tertemiz görsele sahip olan alanlar yaratıyor. Avm içleri ve bahçeleri, okul bahçeleri, kaldırımlar ve daha binlerce alanda tasarım harikası alanlar ortaya çıkarıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kullanılabilen bu yapılar, uygulandığı mekanı bambaşka bir görünüme dönüştürüyor.

Kırşehir Duvar Baskı Beton İle Özel Bir Ambiyans

Yaşadığımız alanın güzel olmasında duvar görseli özel bir ahenk sağlar. Firma duvarlara uyguladığı duvar baskı beton çalışmalarıyla son derece estetik yapılar meydana getiriyor. Modern ve farklı bir ambiyans taşıyan bir yapıda yaşamak ve bu tarz yapılara sahip olmak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

Yaşadığımız alan ve bulunduğumuz mekan bize huzur veren görseller içermelidir. Bu tarz bir yaşam alanına sahip değilsek bir eksiklik hissederiz. Son dönemde yapılarda mimari açıdan çok özel dekoratif objeler kullanılıyor. Bu objelerden bir tanesini de baskı beton çalışmaları oluşturuyor. Baskı beton çalışmaları eskimiş ve yıpranmış bir görünüme sahip olan her türlü yapıya uygulanabiliyor.

Aynı zamanda yer zeminlerine de tasarlanan bu yapılar hoş ve mimari bir dekor sağlıyor. Banyo duvarları, banyo yer zeminleri, teraslar, havuz içleri, apartman bahçeleri, bahçe duvarları ve aklınıza gelen her mekanda özel bir görsel ortaya çıkarıyor.

Kırşehir Bina Duvarlarında Özel Görseller

Yaşamış olduğumuz apartmanın içi her ne kadar çok gösterişli olsa da dış mekanda bir eksiklik varsa maddi açıdan evimizin değeri düşük olacaktır. Elvan Baskı Beton sitesinin sunmuş olduğu çalışmalar, duvarlara da hoş bir görsel ekliyor. Duvar baskı beton hizmetlerinde de en yeni teknikleri kullanan firma yaşam alanlarınızı dekoratif ve estetik hale dönüştürüyor.

Kırşehir Yer Zeminlerinize Ayrıntı Katın

Dükkan, avm, park, bahçe, kaldırım ve her türlü yer zeminine ayrıntı eklemek istiyorsanız zemin baskı beton tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Mimari ve modern bir yapıda yaşamak, çalışmak ve bu yapıları görsel olarak sunmak istiyorsanız, Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını tercih edebilirsiniz. Size özel bir yaşam alanı ve çevre için firmadan hizmet alabilirsiniz.

Kırklareli Baskı Beton

Kırklareli Baskı Beton

Kırklareli’da baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir.Baskı beton diyince akla Kırklareli Baskı Beton gelir. Kırklareli Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burda baskılı beton teknolojisi kullanılıyor.Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerek heykel traşlar gibi sanatçılık gerektiren bir iştir.Kırklareli Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve süslerini Kırklareli’un bütün ilçelerinde mahallelerinde heryerde baskı beton işlerini yapıyor. Baskı Beton kalıpları yer beton uygulamaları , bahçe yolları , kaldırımlar, havuz kenarları , duvar üstü beton uygulamarına farklı desen ve modellerde seçilen kalıbın şeklini uygulandıkları yüzeye verirler. Kırklareli baskı beton

BASKIBETON Uygulamaları ( Baskı Beton Uygulamaları / Baskılı Beton ) tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemidir. Önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal görünümünü veren Baskı Beton; Seçenek özgürlüğü, mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton teknolojisidir.

En önemli özelliği , tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır.Baskı Beton; Dökülen özel beton ile aynı anda yüzeye uygulanan, dolayısı ile betonla birlikte priz alan, yüksek mukavemetli, aşınıma ve darbelere dayanıklı, tozumayan, leke tutmayan, kaydırmazlık sağlayan, solmayan, netice olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, gelecek nesillerle de yaşayacak yegane kaplama sistemidir.

Zeminlere Uygulanan Baskılı Beton Kaplamalar

Mimari tasarıma sahip olan bir yapı ile diğer yapılar arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıkları ise zemin baskı beton kaplamaları oluşturuyor. Elvan Baskı Beton sitesi en kaliteli ve özel tekniklerle baskı beton çalışmaları yapıyor. Her bir tasarım çok daha modern mimari çalışmaları ortaya çıkarıyor. Estetik duruş yapıların dış ve iç dizaynlarında görsel açıdan büyük önem taşıyor. Özel görünümlü bir yapı tasarımı için firmadan hizmet alabilirsiniz.
Duvarlara Özel Baskı Beton Tasarımı Çalışmaları
Eskiyen ve yıpranan duvarları, hasar gören boya ve diğer kaplamaları duvar baskı beton tasarımları ile tarz hale getirmek mümkün oluyor. Bu sayede kaplama yapılan alanın yeni tasarım bir bina ile arasında hiçbir fark kalmıyor. Bu görsel, yapıların daha modern bir hale dönüşmesini sağlıyor. Elvan Baskı Beton sitesi nitelikli, çevre dostu ve kaliteli çalışmalarıyla her yapıya özel çalışmalar tasarlıyor.

Temiz ve bakımlı bir çevrede yaşamak için yapıların ve sokakların bakımlı ve dizaynif olması gerekiyor. Eski yıllarda yapılarda bulunmayan aksesuar ve görsel detaylar son dönemde yapılar ve yerlerde son derece görsel ve karizmatik bir dekor oluşturuyor. Bu görseli sağlayan materyallerden olan baskı beton aksesuarları hem uygun fiyat hem de yıllarca dayanıklılık sağlamasıyla tercih ediliyor. Gösterişli olması da yapıların değerini ve fiyatlarını artırıyor. Duvarlara, balkonlara, teraslara, havuz teraslarına ve daha birçok alana baskı beton tasarımları yapılıyor. Mimarlar tarafından tercih edilen bu özel görsel tasarımlar her mekana daha güzel bir görünüm kazandırıyor.

Yer Zeminlerinde Baskı Beton Tekniğinin Görseli

Yer zeminlerine görsel bir dizayn sağlamak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Güzel ve kaliteli zemin baskı beton çalışması yapan firma, tertemiz görsele sahip olan alanlar yaratıyor. Avm içleri ve bahçeleri, okul bahçeleri, kaldırımlar ve daha binlerce alanda tasarım harikası alanlar ortaya çıkarıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kullanılabilen bu yapılar, uygulandığı mekanı bambaşka bir görünüme dönüştürüyor.

Duvar Baskı Beton İle Özel Bir Ambiyans

Yaşadığımız alanın güzel olmasında duvar görseli özel bir ahenk sağlar. Firma duvarlara uyguladığı duvar baskı beton çalışmalarıyla son derece estetik yapılar meydana getiriyor. Modern ve farklı bir ambiyans taşıyan bir yapıda yaşamak ve bu tarz yapılara sahip olmak istiyorsanız Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

Kayseri Baskı Beton

Kayseri Baskı Beton

Kayseri Baskı Beton uygulaması, birçok farklı seçeneğe sahip olan, doğal ve otantik görünümü ile estetik görünen, sağlam, kaliteli ve uzun ömürlü bir zemin kaplama uygulamasıdır. Baskı beton çökme, kırılma, aşınma, yıpranma ve çatlama olmayan bir zemin kaplama çeşididir. Kayseri Baskı Beton firmaları ise bu noktada kaliteyi en uygun fiyata sağlayan firmalardan oluşmaktadır. Bu firmalardan en önemlisi şüphesiz ki Elvan baskı beton firmasıdır. Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet veren firma yaklaşık 20 yıllık geçmişiyle sektöründe deneyimli, tecrübeli ve birikimli bir baskı beton firmasıdır.

Baskı Beton Kalıpları Nelerdir?

Baskı beton kalıpları çok zengin bir yelpazeye sahiptir. Onlarca model, renk ve kalıplarla istenilen zemine uygulama fırsatı bulmaktadır. Birbirinden farklı yüzlerce desen Elvan baskı beton firması ile sizlerle buluşmaktadır. En sık kullanılan baskı beton kalıpları şunlardır;

 • Düzensiz örgü baskı beton kalıbı
 • Walkway baskı beton kalıbı
 • Yelpaze baskı beton kalıbı
 • London cooble baskı beton kalıbı
 • Balık sırtı baskı beton kalıbı
 • Kayrak baskı beton kalıbı
 • Şaşırtma baskı beton kalıbı
 • Tile border baskı beton kalıbı

Kayseri Baskı Beton Fiyatları Nedir?

Kayseri’de baskı beton fiyatları kaygan bir zemindedir. Fiyat politikası olan baskı beton firmaları ile herhangi bir fiyat politikası izlemeyen firmalar arasında sürekli bir tartışma söz konusudur. Baskı beton hizmeti, kaliteyi elden bırakmadığınızda çok düşük fiyatlara yapılabilecek bi uygulama değildir. Ancak yine baskı beton uygulaması fahiş fiyatlara da yapılabilecek bir uygulama değildir. Çok yüksek ve çok düşük fiyat politikası izleyen firmalardan uzak durmanızı tavsiye etmekteyiz.

Elvan baskı beton ile kaliteyi en uygun fiyata satın alın…

Kaliteli baskı beton uygulaması için baskı beton firmasının köklü bir firma olması, profesynel yaklaşım sergilemesi ve çok sayıda referansa sahip olması önemlidir. Kaliteden ödün veren bir firmanın ortaya koyacağı baskı beton işleminin uzun ömürlü kullanımı mümkün değildir.

Baskı Beton Malzemeleri Nelerdir?

Baskı beton uygulamasında kullanılan birçok yardımcı destekleyici malzeme bulunmaktadır. Bu malzemeler şunlardır;

 • Baskı beton tokmağı
 • Baskı beton cilası
 • Baskı beton kalıp ayırıcısı
 • Yuvarlak ve sivri uçlu mala
 • Baskı beton kalıbı
 • Baskı beton boyası
 • Yüzey sertleştirici-renkli sertleştirici

BASKIBETON Uygulamaları ( Baskı Beton Uygulamaları / Baskılı Beton ) tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemidir. Önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal görünümünü veren Baskı Beton; Seçenek özgürlüğü, mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton teknolojisidir.

En önemli özelliği , tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır.Baskı Beton; Dökülen özel beton ile aynı anda yüzeye uygulanan, dolayısı ile betonla birlikte priz alan, yüksek mukavemetli, aşınıma ve darbelere dayanıklı, tozumayan, leke tutmayan, kaydırmazlık sağlayan, solmayan, netice olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, gelecek nesillerle de yaşayacak yegane kaplama sistemidir.

Kastamonu Baskı Beton

Kastamonu Baskı Beton

Kastamonu’da baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir.Baskı beton diyince akla Kastamonu Baskı Beton gelir. Kastamonu Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burda baskılı beton teknolojisi kullanılıyor.Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerek heykel traşlar gibi sanatçılık gerektiren bir iştir. Kastamonu Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve süslerini Kastamonu’un bütün ilçelerinde mahallelerinde her yerde baskı beton işlerini yapıyor. BASKIBETON Uygulamaları ( Baskı Beton Uygulamaları / Baskılı Beton ) tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemidir. Önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal görünümünü veren Baskı Beton; Seçenek özgürlüğü, mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton teknolojisidir.

En önemli özelliği , tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Baskı Beton; Dökülen özel beton ile aynı anda yüzeye uygulanan, dolayısı ile betonla birlikte priz alan, yüksek mukavemetli, aşınıma ve darbelere dayanıklı, tozumayan, leke tutmayan, kaydırmazlık sağlayan, solmayan, netice olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, gelecek nesillerle de yaşayacak yegane kaplama sistemidir.

Duvar Baskı Beton nedir?

Duvar Baskı Beton uygulamaları, taş duvar kağıdı ve tuğla kaplama ile oluşturulan çeşitli taş ve tuğla desenlerinin gerçekçi bir şekilde 3D görünümünü oluşturmak ve derin duvar dokuları için özel olarak tasarlanmış çimento formülasyonlarının katmanları olup, duvara çağdaş ve geleneksel bir görünüme sahip doğal bir parlaklık kazandırır.

Teknolojideki gelişmeler, duvarlarımız için geniş bir yelpazede seçenekler sunmuş olsa da, doğal görünüm arayışı içindeyseniz. Tescilli Duvar Baskı Beton, sizin doğaya daha yakın olmanızı sağlar. Hiçbir ürün bu özel olarak formüle edilmiş estetik tasarıma çok yakın değildir. Kaba yüzeyleri nemi tutmaz, bu nedenle duvarlarınızdaki çatlaklara ve kraterlere elveda diyebilirsiniz. Sert hava şartlarına yıllarca maruz kalsa bile, doğal görüntüsünden taviz vermez. Hayat boyu dayanıklılık ve sağlamlık ile birlikte gelir.
Duvar Baskı Beton Sisteminin Avantajları; Duvar kaplamaları ile duvarlar için çimento kaplama sistemidir ve başlıca avantajlarından dolayı kendisi için bir niş yaratmıştır:
– Dayanıklılık
– Herhangi bir yüzeye kolayca adapte edilebilir
– Duvardaki çatlakları önler
– Diğer duvar baskı türlerine göre daha ekonomiktir.
– Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarına karşı dirençlidir
– Benzersiz şekilde tasarlanabilir
– Hafif
– Uygulanması kolay
– Zengin bir görünüm kazandırır
Duvar baskı beton, hem iç mekanlara hem de yollar, havuz terasları, teraslar, sundurmalar ve benzeri dış cephelere uygulanabilir.
Duvar baskı beton, alçıpan, ahşap, duvar gibi çeşitli yüzeylerde ve temel gerektirmeden çeşitli yüzeylerde uygulanabilir. Duvar kaplama sistemleri sert güneş ışığında solmaz. Ayrıca neme dayanıklıdır. Sorunsuz bakım, her yeni projede zorunluluk haline getirdi. Mevcut pazarda çok fazla seçeneğe sahip olmakla birlikte, duvar baskı beton her mimarın imza stilinin bir parçası haline geliyor.

Çok çeşitli dikey yüzeyler için formüle edilmiştir. Alçıpan, ahşap, duvarcılık ve çeşitli diğer yüzeylerde kullanılmaktadır.

 • İleri boyama teknikleri.
 • Çok çeşitli renk şemaları.
 • Dokulu pul tasarımları geniş bir yelpazede.
 • 2 cm kalınlığa kadar hafif, yalıtılmış ve nefes alabilir, sarkmayan kaplamalar.
 • Uzun ömürlü ve sağlam dekoratif duvarlar.
 • İç ve dış mekanlar için uygundur.
 • Tuğla ve Doğal Taşlardan daha düşük işçilik maliyeti
 • Düşük montaj maliyetleri
 • Çok az hazırlık çalışması.
 • Gün içinde monte edilebilecek tuğla taşlarının, sınırı olmaksızın hızlı, çekici tesisatlar
Evet, duvar baskı betonlar duvarlara yapılabildiği gibi aynı zamanda daha başka birçok alana da uygulanabilme özelliğine sahip bir uygulamadır. Yapılan çalışma neticesinde adeta duvarlara sanki elle taş döşenmiş görüntüsü ve hissi oluşturmaktadır. Duvar baskı beton uygulama alanları arasında; duvarlarınız, terasınız, bahçe havuzunuz ve kaldırımlarınız, garajınız, banyonuz ve mutfağınız yer alabilmektedir. Bunların haricinde birçok kamu binalarında ve belediye havuzlarında da uygulanabilmektedir.

Kısaca kullanım alan yelpazesi çok geniş olan bir uygulamadır. Tamamen garantili olarak yapılan bu uygulama çok uzun yıllar bozulmadan ve görüntü canlılığını yitirmeden sizlere hizmet verebilmektedir. Burada önemli olan nokta tamamen müşteri memnuniyet odaklı ve işin uzmanı olan kişilerle iş yapmak olmaktadır. Her ne kadar basit bir iş gibi görünse de kesinlikle incelikleri ve detayları olan bir uygulamadır. Bu yüzden iş yaptıracağınız ekip tecrübeli, alanında profesyonel ve işin hakkını verebilecek kişiler olmalıdır.

Baskı beton uygulamaları sizlere en doğal duvar görünümlerinin elde edilmesini sağlayacaktır. Elbette bu başarının elde edilebilmesi için yine çalışacağınız ekibin alanında uzman olması gerekmektedir. Fizibilite çalışmalarını çok iyi yapmalı ve kaliteli malzemelerden elde edilmiş harç kullanmalıdır. Hemen her işte olduğu gibi bu işte de işin inceliklerini ve bilmek ve bunu en iyi şekilde yansıtmak çok önemli olmaktadır. Bu alanda sizlere en kaliteli hizmeti sunacak bir ekibe sahibiz ve yaptığımız her işi garantili olarak yapmaktayız.

Biz hemen her çalışmamızın öncesinde sizlere iş bitiminde ortaya çıkacak sonuç hakkında bir ön izleme yaptırmaktayız. Bu ön izleme sonrasında sizin onayınıza göre işimizi yapmakta ve size izlediğiniz haliyle aynen teslim etmekteyiz. Zaten bizi biz yapan dünden bugüne, bugünden de yarına taşıyacak olan kaliteli hizmet anlayışımız olmaktadır. Duvar baskı beton uygulama ekibimizin tamamı profesyonel kişilerden oluşmakta olup, her birisi alanının en iyilerindendir. Böylesi bir ekiple iş yapıyor olmamızda yine bizim marka değerimize değer katmaktadır. Ekibimizin başarısı sayesinde sadece bulunduğumuz ilden değil, başka illerden de iş almaktayız.

Duvar Baskı Beton Neden Çok Tercih Edilmekte?

 • Adeta duvarın betonla bütünleşmesini sağlayan bu uygulama ile duvarlarınız yeniden hayat bulacaktır. Duvarlarınız bu uygulama ile birbirinden farklı desenlerde çok şık görünümlere kavuşabilmektedir. Bu yöntemle hemen her duvara özgü modeller geliştirilebilmektedir. Ayrıca zamanla yakıcı güneşin, yağmurun ve soğuk havanın etkisinden duvarlarınızdaki oluşan yıpranmalar bu uygulama ile ortadan kalkmaktadır. Duvar baskı beton uygulaması tercih sebepleri arasında her tür hava koşullarına çok uzun yıllar dayanabilmesi de olmaktadır.
 • Uygulamanın dış yüzüne sürülen özel karışım hem duvardaki çatlakları kapatmakta hem de uygulamayı hemen her tür hava koşullarına çok dayanıklı bir hale getirmektedir. Benzerleri ile karşılaştırılmayacak derecede fark oluşturan çalışmalardır. Hem uygulaması kolay hem daha ekonomik hem de çok daha uzun ömürlü olmaktadırlar. Bu uygulama ile bahçe duvarlarınızı çevre şartları ile uyumlu hale getirebilir ve çok hoş görünümler elde edebilirsiniz. Yine aynı şekilde banyo duvarlarınıza da uygulatarak çok şık bir görünüm oluşturabilirsiniz.
 • İnsanlar özellikle bahçe havuz duvarlarına uygulatarak estetik bir görünüme sahip havuzlara kavuşmaktalar. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hangi alana uygulatırsanız uygulatın, duvar baskı beton uygulamaları kesinlikle uygulandığı alanlarda fark yaratacak bir çalışmadır. Yapılan çalışmalar neticesinde meydana gelen duvarlar aynı zamanda oldukça sağlam bir yapıya kavuşmaktadır.
 • Bu uygulamanın genel olarak tercih edilme sebeplerini yazacak olursak başta dayanıklılığı gelmektedir.
 • Hemen her tür yüzeye çok kolay bir şekilde adapte olabilmektedir. Duvarlardaki çatlakları önler ve asla nem tutmaz.
 • Tamamen zevkinize uygun tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bu da sizi çevrenizdeki kişilerden oldukça farklı birisi kılacaktır.

Duvar Baskı Beton Fiyatları Ne Kadar?

Yapılan çalışmaların kalitesi ve sonucu ortadadır. Bu zamana kadar duvar baskı beton uygulaması yaptırıp da herhangi bir şikâyeti ya da memnuniyetsizliği olan müşterimiz olmamıştır. Burada elbette ki işi yapan kişilerin profesyonelliği de çok önemli olmaktadır. Genel olarak duvar baskı beton fiyatları başka duvar baskı uygulamalarına göre çok uygun olmaktadır. Fiyatın net olarak belirlenmesi için ise uygulamanın yapılacağı alanın görülmesi, ölçülmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

Çünkü duvarın fiziki yapısı ve büyüklüğü fiyat belirleme de en önemli etkenlerden olmaktadır. Fakat ürünün fiyatına göre kalitesi değerlendirilecek olursa gerçekten uygulama açık ara önde olacaktır. Sadece uygulamanın güzelliği ve kalitesi değil, aynı zamanda uzun ömürlülüğü de fiyatın uygun olması açısından çok önemli bir etkendir. Evinizin ya da bahçenizin duvarlarını rengârenk desenlerle adeta canlı birer varlıklara dönüştürebilirsiniz. İşin gerçeği bu uygulamaya vermiş olduğunuz hemen her kuruşun karşılığını fazlasıyla almış olacaksınız.

Duvar baskı beton fiyatları bu yüzden rakiplerine göre sizler için çok daha uygun ve ekonomik olmaktadır. Başka uygulamaları hem çok daha pahalıya yaptırmaktasınız hem de çok kısa sürede deforme olup yeni bir masrafa girmektesiniz. Bu uygulama ise bir kez yaptırdığınızda size çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde hizmet edecektir.

İstanbul - Başakşehir Özel Çınar Fen Lisesi, Baskı Beton Yapıldıktan Sonra Koruma

Kars Baskı Beton

Kars Baskı Beton

Kars’da baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir.Baskı beton diyince akla Kars Baskı Beton gelir. Kars Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burda baskılı beton teknolojisi kullanılıyor.Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerek heykel traşlar gibi sanatçılık gerektiren bir iştir. Kars Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve süslerini Kars’un bütün ilçelerinde mahallelerinde heryerde baskı beton işlerini yapıyor. BASKIBETON Uygulamaları ( Baskı Beton Uygulamaları / Baskılı Beton ) tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemidir. Önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Çok çeşitli renk ve desende uygulanabilen, granit ve diğer tabii taşların tüm doğal görünümünü veren Baskı Beton; Seçenek özgürlüğü, mukavemet değerleri, antik etkisi ve uygulama süresi ile geleneklere ve kültüre saygılı en yeni beton teknolojisidir.

En önemli özelliği , tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır. Baskı Beton; Dökülen özel beton ile aynı anda yüzeye uygulanan, dolayısı ile betonla birlikte priz alan, yüksek mukavemetli, aşınıma ve darbelere dayanıklı, tozumayan, leke tutmayan, kaydırmazlık sağlayan, solmayan, netice olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, gelecek nesillerle de yaşayacak yegane kaplama sistemidir.

Zeminlere Uygulanan Baskılı Beton Kaplamalar

Mimari tasarıma sahip olan bir yapı ile diğer yapılar arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıkları ise zemin baskı beton kaplamaları oluşturuyor. Elvan Baskı Beton sitesi en kaliteli ve özel tekniklerle baskı beton çalışmaları yapıyor. Her bir tasarım çok daha modern mimari çalışmaları ortaya çıkarıyor. Estetik duruş yapıların dış ve iç dizaynlarında görsel açıdan büyük önem taşıyor. Özel görünümlü bir yapı tasarımı için firmadan hizmet alabilirsiniz.
Duvarlara Özel Baskı Beton Tasarımı Çalışmaları
Eskiyen ve yıpranan duvarları, hasar gören boya ve diğer kaplamaları duvar baskı beton tasarımları ile tarz hale getirmek mümkün oluyor. Bu sayede kaplama yapılan alanın yeni tasarım bir bina ile arasında hiçbir fark kalmıyor. Bu görsel, yapıların daha modern bir hale dönüşmesini sağlıyor. Elvan Baskı Beton sitesi nitelikli, çevre dostu ve kaliteli çalışmalarıyla her yapıya özel çalışmalar tasarlıyor.

Yaşadığımız alan ve bulunduğumuz mekan bize huzur veren görseller içermelidir. Bu tarz bir yaşam alanına sahip değilsek bir eksiklik hissederiz. Son dönemde yapılarda mimari açıdan çok özel dekoratif objeler kullanılıyor. Bu objelerden bir tanesini de baskı beton çalışmaları oluşturuyor. Baskı beton çalışmaları eskimiş ve yıpranmış bir görünüme sahip olan her türlü yapıya uygulanabiliyor.

Aynı zamanda yer zeminlerine de tasarlanan bu yapılar hoş ve mimari bir dekor sağlıyor. Banyo duvarları, banyo yer zeminleri, teraslar, havuz içleri, apartman bahçeleri, bahçe duvarları ve aklınıza gelen her mekanda özel bir görsel ortaya çıkarıyor.

Bina Duvarlarında Özel Görseller

Yaşamış olduğumuz apartmanın içi her ne kadar çok gösterişli olsa da dış mekanda bir eksiklik varsa maddi açıdan evimizin değeri düşük olacaktır. Elvan Baskı Beton sitesinin sunmuş olduğu çalışmalar, duvarlara da hoş bir görsel ekliyor. Duvar baskı beton hizmetlerinde de en yeni teknikleri kullanan firma yaşam alanlarınızı dekoratif ve estetik hale dönüştürüyor.

Yer Zeminlerinize Ayrıntı Katın

Dükkan, avm, park, bahçe, kaldırım ve her türlü yer zeminine ayrıntı eklemek istiyorsanız zemin baskı beton tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Mimari ve modern bir yapıda yaşamak, çalışmak ve bu yapıları görsel olarak sunmak istiyorsanız, Elvan Baskı Beton sitesinin çalışmalarını tercih edebilirsiniz. Size özel bir yaşam alanı ve çevre için firmadan hizmet alabilirsiniz.

Doğaya zarar vermeyen duvar Baskı betonu

İzmir Baskı Beton

İzmir Baskı Beton

İzmir’de baskı beton işini yapan öncü firmalardan biriyiz. Baskı beton, beton atıldıktan sonra yüzeye kalıpların döşenmesiyle yapılan şekillerdir. Baskı beton diyince akla İzmir Baskı Beton gelir. İzmir Baskı beton uygulamalarında tüm yerler için zemin kaplamak için birebirdir. Önemli özelliklerinden biride taşlar tek tek döşenmiş gibi görünür oysaki burada baskılı beton teknolojisi kullanılıyor. Bir sürü renk ve desenlerde yapılıyor, granit gibi görünüm bile veren baskı beton bir sürü seçenek sunuyor müşterilerine.

Baskı beton demek yere beton atmak gibi düşünmemek gerek heykel traşlar gibi sanatçılık gerektiren bir iştir. İzmir Baskı Beton; baskı betonla alakalı tüm işleri ve süslerini İzmir’ in bütün ilçelerinde mahallelerinde her yerde baskı beton işlerini yapıyor.

Baskı beton uygulamalarının günümüzde en çok tercih edilen uygulamalardan olmasında uygulama kolaylığı, ekonomikliği ve uzun ömürlü olması etkilidir. İzmir baskı beton ekibi olarak uzun yıllardır bu işi yapmaktayız ve gerçekten de yaptığımız iş hemen her tür övgüyü sonuna kadar hak etmektedir. Çünkü yapılan uygulamalar hem çevreyle uyum içerisinde olmakta hem de çok uzun ömürlü olmaktadır. Böylece ikide bir zemin ya da duvar kaplama işleriyle uğraşmamaktasınız.

İzmir Baskı Beton

Yapmış olduğumuz bütün işleri garantili olarak yapıyoruz ve hiçbir müşterimize mağduriyet yaşatmıyoruz. Baskı beton uygulamaları türlerinden birçok özelliği sayesinde açık ara farkla ayrılmaktadır. Birlikte çalıştığımız ekibin tamamı profesyonel kişilerden meydana gelmektedir. Bu uygulamayı zaten kesinlikle bilmeyen kişilere yaptırmayınız. Çünkü uygulamanın uzun ömürlü olmasında en etkili olan etken, uygulamanın aşamalarının doğru yapılmasıdır. Aşamalardan herhangi birinde yapılacak hata bazen tüm çalışmayı işlevsiz ve kalitesiz bir hale getirebilmektedir.

İzmir baskı beton ekibimiz bu noktada tamamen işini bilen kişilerden oluşmaktadır. Yapacağımız işin her bir aşamasını o alanda uzman kişiler gerçekleştirmektedir. Yaptığımız işe garanti verebilmemizdeki en büyük etkende profesyonel bir çalışma yapmamızdan kaynaklanmaktadır. Biz işimizi severek ve ciddiye alarak yapıyoruz. Bu yüzden yaptığımız işe de sonuna kadar güveniyoruz. Yaptığımız işin kalitesinden dolayı sadece İzmir’den değil birçok çevre illerden de iş teklifi alıyor ve yapıyoruz. Kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde bu işi yapan firmalar arasında en çok tercih edilen bir firma olmaktayız.

İzmir Baskı Beton Uygulama Alanları Nelerdir?

Uygulaması kolay fakat kesinlikle profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gereken baskı betonun birçok uygulanma alanı bulunmaktadır. Aklınıza gelebilecek hemen her tür zemine ve duvara uygulama yapılabilmektedir. İzmir baskı beton uygulama alanları arasında mutfak, banyo, koridor, balkon, teras, garaj, bahçe duvarı, havuzlar ve kaldırımlar yer almaktadır. Bunların haricinde yine kamu binalarında, hastanelerde ve daha birçok alanda uygulama imkanı bulunmaktadır.

Özellikle dayanıklılığı, uzun ömürlü ve ekonomik olması bu uygulamayı en cazip kılan yanları olmaktadır. Bu özelliklerinin yanında yine birçok farklı deseni ve renginin olması tercih edilme sebepleri arasında olmasını sağlamaktadır. Firma olarak baskı beton uygulamalarını nasıl gerçekleştirdiğimizi şimdi sizlere aşama aşama anlatacağız.

Eğer baskı beton uygulaması yaptırmaya karar verdiyseniz, bu aşamada biz müşterilerimizle hemen her tür detayı konuşuruz. Sonrasında üzerinde uzlaşılan hemen her detayı bir anlaşma metnine dökeriz. İzmir baskı beton anlaşma sayesinde bütün detaylar şeffaf bir şekilde yazıya dökülür ve her iki tarafa da imzalı nüshalarından teslim edilir. Böylece biz müşterimizle ne anlaşmışsak aynı şekilde teslim edeceğimizi söz vermiş oluruz. Yani kesinlikle firmamızla anlaşılan uygulamanın dışında farklı bir durum meydana gelmemektedir.

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Bu yüzden yaptığımız her işi garantili ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Anlaşma metninde yapılacak işin her bir aşaması ve uygulama alanı büyüklüğüne göre tutacağı fiyat dahi belirtilmektedir. Bu sayede müşterilerimiz birçok firmada yaşanan, sonradan fiyat değişme sürprizleri ile karşılaşmamaktadırlar. Biz yine bu anlaşma metninde hemen her tür uygulama içeriğini ve ödeme planını yazıya dökmüş oluyoruz. Bunların haricinde yine baskı beton uygulamasının bakımı ile ilgili hemen her tür bilgi bu anlaşma içerisinde yer almaktadır.

Saha Çalışma Aşaması

Anlaşma aşamasının gerçekleşmesinden sonra artık saha ekibimiz işe başlamaktadır. İzmir baskı beton saha çalışması ekibimiz ilk olarak uygulama yapılacak zeminin etüt çalışmalarını halletmektedir. Çünkü baskı beton uygulamaları için iyi bir zemin etüdü olmazsa olmazlardandır. Zeminde bulunan çakıl, taş, toprak, ot, çalı gibi her tür olumsuz etkenler temizlenmektedir. Eğer hala zemin istenilen seviyeye gelmezse, gerekli görülen yerlere 4 inçlik granül taşlarla dolgu yapılmaktadır. Zemin baskı beton düzgün olması drenaj sıcaklığının yakalanması içinde çok önemli olmaktadır.

Bu aşamada artık her tür zemin çalışmalarının tamamlanmasından sonra formların ayarlanması yapılmaktadır. Beton kalıplar ahşap ya da metal kazıklar yardımıyla zemine oldukça sağlam olacak şekilde sabitlenmektedirler. Bu aşama kesinlikle uzmanlık gerektiren bir aşama olup, formların çok iyi ayarlanması beton dökme işlemi sonrasında kolayca çıkmasını sağlamaktadır. İyi ayarlanmış formların kenar ve köşeleri düzgün olacağı için drenaj sıcaklığının yakalanması daha kolay olacaktır.

BASKI BETON NEDİR ?

Baskı beton, çok çeşitli seçeneklere sahip, kültürel, antik ve tarihi bir görünüm sağlayan, granit ve diğer doğal taşlardan yapılan bir zemin baskısıdır. Sağlamlığı, kullanışlı oluşu ve kalitesi ile öne çıkan bir baskı beton modelidir. Kolay kolay yıpranmayan, oldukça uzun süre kullanılabilen, çökme-kırılma, tahrip olma ve biçimsizleşme görülmeyen bir yapısı vardır. Geniş bir desen yelpazesi bulunan baskı beton birçok insan tarafından tercih edilir hale gelmiştir.

BASKI BETON NEREDE KULLANILIR?

 • Park ve bahçelerde,
 • Yürüyüş yollarında,
 • Otantik cafelerde,
 • Alışveriş Merkezlerinde,
 • Peyzaj mimarisi kapsamında; kent içlerinde,
 • Tarihi-turistik alanlarda,
 • Caddeler,
 • Otoparklar,
 • Okullar,
 • Hastane bahçeleri,
 • Lunaparklar,
 • Havuz kenarları,
 • Geleneksel görünümü olan otellerde,
 • Duvarlarda,
 • Sahillerde kullanılabilir.

Baskı betonun  en önemli özelliği ise bir puzzle görünümü yaratmasıdır. Ancak baskı betonun puzzle gibi parçalardan oluşan bir yapısı yoktur. Bu nedenle kırılması, parçalara ayrılması, çatlaması çok uzun yılları alan bir süreçle gerçekleşebilir.

Arnavut kaldırımları gibi parçalardan oluşmadığı için, taşların arasından çeşitli otlar bitmez. Baskı betonun önemi de burada açığa çıkar zaten. Arnavut kaldırımı görünümü sağlayıp; Arnavut kaldırımından daha sağlam olmasıdır.

❝ Baskı beton malzemesi, güneşten etkilenip solmaz! 

Diğer önemli bir nokta da; TEMİZLİK.

 • Tek parça, blok halinde olan beton baskıda zemin yüzeyi dümdüzdür. Herhangi bir eğrilik söz konusu olmaz. Ayrıca kendi doğal yapısı nedeniyle leke tutmaz ve temizliği çok kolaydır.

❝ Baskı beton, kaydırmaz özelliğe sahiptir. ❞

Baskı Beton Cilası Nedir ve Neden Kullanılır?

Baskı beton cilası, zeminin parlak görünmesini sağlamakla beraber aşınmasını önler ve daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Betonun temizliğini kolaylaştırır. Ayrıca cila, baskı betonun ömrünü de uzatmaktadır. Baskı beton cilası sayesinde renk yoğunluğu sağlanır

Yüzey sertleştirici işlemi yapılmış zeminlerde de baskı beton cilası kullanılır.

Baskı beton cilası, dışarıdan gelecek her türlü darbelere karşı zemini korur ve güçlenmesini sağlar. Diğer yandan kirlenmeye karşıdır ve toz tutmaz bir form kazanır.

Baskı Beton Cilası İki Çeşittir:

 1. Çift Kompenentlı Baskı Beton Cilası: Yüksek işlevselliğe sahip, beton cilasıdır. Metoseal  Renox 205S çift kompenentlı bir ciladır. Ultraviyole ışınlarından az etkilenir, kırılma, çatlama ve aşınmayı önler.
 2. Tek Kompenentlı Baskı Beton Cilası: Çift kompenentlı gibi aşınmaları önleyici bir yapısı vardır. Uygulaması kolaydır. İçinde bulunan solvent sayesinde çok çabuk kurur. Tek bileşenlidir.

Baskı Beton Kalıpları Nelerdir?

Baskı beton kalıpları kullanım amacına ve şekline göre isimlendirilir. Baskı beton kalıplarını tercih edecek olan kişiler de kullanacakları amaç doğrultusunda seçimlerini yaparlar. En çok kullanılan 10 baskı beton kalıbını sizlere anlatacağız. Zaten bunların bir kısmı ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. Belki bir alışveriş merkezinde otururken; belki de bir şehir parkından geçerken mutlaka karşılaşmışsınızdır.

BASKI BETON KALIPLARI NEREYE UYGULANABİLİR?

İç Mekanlar: Restaurantlar, Cafeler, Müzeler, Sergiler, Fabrika, Mağaza, Alışveriş Merkezleri, Villalar…

Dış Mekanlar: Şehir meydanları, Kaldırımlar, Otoparklar, Havuzlar, Yollar, Yürüme Yolları, Site biçimindeki konutların bahçe ve çevresine…

Düzensiz Örgü Baskı Beton Kalıbı:

Düzensiz örgü, farklı geometrik şekillerin bir örgü biçiminde iç içe geçmesiyle meydana gelir. İçerisinde farklı boyutlarda kare ve dikdörtgen şekiller vardır. Genel olarak uzun ve geniş kaldırımlar, yürüyüş yolları için tercih edilir. Ancak isteğe bağlı olarak istenilen her yerde kullanılabilir. Belediyeler de, peyzaj çalışmalarında düzensiz baskı beton kalıbını kullanmaktadırlar.

Walkway Slate Baskı Beton Kalıbı:

Walkway slate baskı kalıbı, geçitlerde ve bazı yürüyüş yollarında tercih edilir. Yine kare ve dikdörtgenlerden oluşur. Ayrıca bu beton baskı kalıbının üstü hafif rüzgarlı bir havayı andırır. Eskitilmiş, antik ve sade bir görünümü vardır.

London Cobble Baskı Beton Kalıbı:

Taşların ebatı biraz daha küçüktür. Arnavut kaldırımı biçiminde olan London Cobble ile, farklı dizaynlarla değişik desenler yaratılabilir. Baskı beton kalıplarından sıklıkla kullanılan örneklerindendir. Daha çok meydanlar ve meydanlara açılan yollarda kullanılan bir baskı beton türüdür. Diğer yandan dekoratif amaçlı cafe içlerine ve teras dizaynlarında sıklıkla kullanılır.

Santa Barbara Tile Stamp Baskı Beton Kalıbı:

Sekizgen, kare ve dikdörtgenlerden meydana gelen bir baskı beton türüdür. Bir kare ve etrafını çevreleyen dört adet sekizgenin meydana getirdiği en dış çeperin ise dikdörtgenlerle sınırlandırıldığı sık kullanılan baskı betondur. Dekoratif açıdan estetik görünümü sebebiyle kaldırım ve çevre düzenlemelerinde sıklıkla kullanılır. Onun dışında toplu konutlarda ve sitelerde kullanılır.

Yelpaze Baskı Beton Kalıbı:

Arnavut taşlarının bir araya gelerek yelpaze görünümü oluşturan modellerini hepimiz biliriz. Sıklıkla dar sokaklar ve bazı meydanlarda kullanılır. Bu görünümün baskı beton kalıplarıyla da yansıtılabilir olduğunu bilmelisiniz. Yelpaze biçimindeki beton baskı kalıplarıyla gözünüze hitap eden, estetik alanlara kavuşabilirsiniz.

Balık Sırtı Baskı Beton Kalıbı:

Balık sırtı baskı kalıbı modelinde, dikdörtgen şekiller sağlı sollu bir biçimde dizilir. Yine ciddi bir kullanım alanına sahip bu model, kaldırımlarda sıklıkla kullanılır.

Kayrak Baskı Beton Kalıbı:

Kayrak baskı kalıbı, sizi bir deniz kenarında ya da okyanus kıyısında olma hissi verir. Çakıl taşları görünümü nü andıran bu model, daha çok havuz kenarlarında  kullanılır. Ancak kayrağın çok çeşidi bulunmaktadır. Üstü sisli bir havayı andıran kayrak baskı beton kalıpları da vardır.

Şaşırtma Tuğla Baskı Beton Kalıbı:

İçerisinde  farklı boyutlarda kare ve dikdörtgen bulunan bu baskı kalıbında, belirli bir sistematik yoktur. Dolayısıyla şekiller karışık halde dizayn edilmiş görünümü verir.

Tile Border Baskı Kalıbı:

Tile border baskı kalıbı, bir şerit görüntüsü gibidir. Farklı türler bulunmakla birlikte üçgen ve karelerle bir araya gelen baskı kalıbı modelidir.

Lisbon Cooble Baskı Kalıbı:

Düzensiz bir biçimde sıralanmış, karmaşık haldeki taşların estetik bir görünüm sağlamasıyla oluşan bir baskı beton kalıbıdır. Adını Portekiz’in başkanti Lizbon’dan almıştır. Bu model Lizbon meydanlarını, sokaklarını, caddelerini, kamusal ve özel birçok alanda etkilidir. Ülkemizde de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Özetle, gördüğünüz üzere çok çeşitli baskı beton kalıpları vardır. Aslında bu türlerin hepsi klasik kaldırım ve yol dizaynlarının baskı betona aktarılması sonucu elde edilmiştir. Baskı beton sayesinde oldukça kolay bir şekilde uygulanır hale gelmiştir.

Baskı Beton Fiyatları Nedir?

Baskı beton fiyatlarını araştırdığınızda herkesten ayrı bir fiyat almanız mümkün. Ancak sizin fiyat öğrenirken hesaba katacağınız en önemli faktör istediğiniz baskı beton kalıbının cinsi, kalitesi ve yaptıracağınız alanın metrekaresidir.

Baskı beton fiyatı için tekliflendirmede bulunacak olan firma da bunları göz önünde bulunduracaktır.

Yılların vermiş olduğu deneyimle Elvan Baskı Beton olarak, size en iyi çalışmayı sunmak ve en iyi fiyatlandırmayı yapmak için linki tıklayarak Teklif İsteyin!

Baskı Beton Uygulaması Nasıldır?

 • Baskı beton yapılacak zemin temizlenmeli.
 • Eğer zemin düz değilse, dolgu yapılarak düzeltilmeli.
 • Çökmeyi ve kırılmayı engelleyecek 8-10 cm arasında beton dökülmeli.
 • Beton döküldükten sonra düzeltme işlemleri gerçekleşir.
 • Baskı kalıpları, pürüzsüz bir alana uygulanır.
 • Daha dayanıklı olması için yüzey sertleştirici serpilir.
 • Kalıp ayırıcı toz da serpilir.
 • Bu adımda baskı kalıpları yerleştirilir.
 • Basınçlı suyla yüzey yıkanır.
 • Sonuncu aşamada ise yüzey parlatıcı işlemi uygulanır. Baskı beton işlemi sonlandırılır.

Baskı Beton Malzemeleri Nelerdir?

Baskı Beton Tokmağı: Baskı beton tokmağı, baskı beton yapımı sırasında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Sapının ucu kare bir yapıdadır. Yatay düzleme düşey bir baskı yaratır.

Cila: Baskı beton cilası, yüzeyin daha dayanıklı olmasını sağlar. Parlak, canlı ve pürüzsüz bir görünümü de yaratır. Kendi içinde çeşitleri vardır.

Kalıp Ayırıcı: Kalıp ayırıcı tozlar, yüzey sertleştiricilerin üstüne eskitilmiş bir görünüm kazandırır.

Mala Çeşitleri( İç ve dış; yuvarlak ve sivri uçlu malalar): Baskı beton işlemi için kullanılan malalar çeşitlilik gösterir. Kullanım amaçlarına göre çeşitlilik gösterse de temel amaç beton yüzeyini düzleştirmek ve baskı beton için zemini hazır hale getirmektir.

Seçilen Dekoratif Kalıp: Baskısı yapılacak desenli, sade, renkli ya da renksiz dekoratif kalıp, kullanılacak ana malzemelerden biridir.

Yüzey Sertleştirici-Renkli Sertleştirici: Yüzey sertleştiriciler de aynı baskı beton cilası gibi yüzeye dayanıklılık, sağlamlık ve kullanım ömrünü uzatıcı etkiler sağlamaktadır.