Yol ve Saha Betonu Uygulaması

Yol ve saha betonları uygulamalarında korunt ve kuart malzemeler yüzey sertleştiricisi olarak doğal silis içeren özel agregalardır.
Yol ve saha betonlarında uygulama yapılırken, ağır tonajlı araçların ( forklift, kamyon, tır, otobüs vs. ) hareketleri göz önünde bulundurulmalı, zeminde mutlaka çelik hasır veya donatı demirleri kullanılmalıdır. Saha betonlarında trafik yoğun ise aşınmada fazla olacağından, dökülecek betonun içine gerektiğinde elyaf ya da çelik teller karıştırılmalıdır.
Yüzey sertleştirici de dayanım açısından bir diğer önemli husustur. Derzlerin kesimi en az beton kalınlığının 1/3’ü oranında olmalıdır. Derz aralıkları da maksimum 5×5 oranında olmalıdır.

Yüzey sertleştiriciler teknik özellikleri yanında, dekoratif tercihlere de cevap vermek için doğal beton renginde gri, kırmızı, sarı ve yeşil renklerde üretilmektedir. Renkli doğal mineral agregalarla birlikte kullanılan, inorganik pigmentler alkali etkilere ve güneş ışığana dayanıklı malzemelerdir. Sertleştirici kullanılan beton yüzeyin dayanımı, normal betona göre 8-10 kat daha fazladır. Bu malzemelerin kullanılması neticesinde oluşan beton yüzey darbe, gerilme ve çekme gibi fiziki etkilere karşı mukavemetli hale gelir.

SAHA BETONU UYGULAMASI

Saha betonu 5 aşama ile gerçekleştirilir. Bunlar;
  • Ön Hazırlık
  • Beton Dökümü
  • Yüzey Sertleştirme
  • Kür İşlemi
  • Derz Kesimi Ve Dolgusu

ÖN HAZIRLIK

Betonun cinsine göre yüzeyin hazırlanmasında farklılıklar gösterebilir. Beton uygulaması yapılması planlanan sahada alt dolgu kalınlığı en az 25 cm olması gerekir, dolgu malzemelerinin kaliteli ve uygun olmasına dikkat edilir. Ön hazırlık yapılırken  en önemli unsur, dolgu sıkıştırılan zeminde % 20′ den az nem oranına sahip ve % 95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması gereklidir. Dolgu yüzeyi düşey toleransı 3 metrelik mastar kontrolünde olmalı, ayrıca; mastar ölçüsü içinde (+/-) 1 cm den fazla değişiklik göstermemelidir. Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzey basınçlı hava ile temizlenir, toz ve partiküllerden arındırılır. Zemin su ile yıkanarak temizlenirse şayet, beton dökülmeden önce yüzeyin rutubet şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

BETON DÖKÜMÜ

Zemin betonu dökülmeden önce, uygulama olması gereken alanda kroki hazırlanır ve  beton döküm planlaması yapılmalıdır. Yapısal derzler için gerekli önlemler alınır, toprak zemine oturan betonlar hasır çelik donatı için gerekli düzenlemeler yapılır. Beton dökümü uygulaması yapılması için hazırlık aşaması eksiksiz tamamlanmış olup olmadığı kontrol edilir. Beton dökümü nereye yapılacaksa (saha ve kat betonları için )o alanın boyutlarına uygun tespitler doğrultusunda anolar ile yapılır. Ano vazifesi görecek olan çelik kalıplar 3.00 metre boyunda ve 4.00 cm kalınlığındadır.  Çelik kalıpların yüksekliği beton bitiş kotuna göre ayarlanacaktır. Anoların yerleştirilmesi, optik veya lazer ölçüm sistemleri kullanılarak seviye kontrolü doğrultusunda yapılır. Kullanılacak çelik kalıpların temizliğine dikkat edilmelidir. Anolar arasında, anolara dik olarak uygun aralıkta dikiş demirleri teşkil edecektir. Beton dökümü ano dahilinde sürekli olarak yapılacaktır. Ano bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz yapılmayacaktır. Dökülen beton derinliğinin 10 cm’den fazla olduğu durumlarda beton dalgıç vibratörlerle sıkıştırılacak, ayrıca tüm beton yüzeyleri vibratörlü mastar ile bitirilecektir.

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Yüzey sertleştirici malzeme, beton döküldükten sonra perdahı yapılır yapılmaz, yüzey nemini kaybetmeden homojen olarak yüzeye serpilir. Yüzey sertleştirici malzeme m2’ye ortalama 4,5 – 5 kg gelecek şekilde uygulanır. Yüzey sertleştirici malzemenin serimi iki aşamada yapılır. Toplamda kullanılan malzeme miktarının 2/3’lük kısmı taze beton üzerine sertleştirici malzemenin yüzeye eşit dağılımı sağlanarak serpilir. Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk perdahı ile taze betona yedirilir. Birinci uygulamadan sonra geriye kalan 1/3’lük kısım beton üzerine serpilir ve ilk perdaha dikey olarak perdahlamaya devam edilir. Son bitirme perdahı perdah ve bıçak açısı ayarlanarak istenilen düzgünlük elde edilinceye kadar disk veya mala ile uygulanır.

KÜR İŞLEMİ

Kür işlemi yapabilmek için, saha betonu uygulaması bittiğinde hemen yapılmalıdır. Bu işlem için kimyasal malzeme kullanılacaksa bu uygulama uygulamanın bitiminden hemen sonra yapılmalıdır. Betonun yüzeyi bozulmayacak şekilde priz alması beklenir ve kalıplar sökülür sökülmez yapılır. Kür malzemesi fırça ve rulo kullanılarak yüzeye uygulaması sağlanır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için ortam ısısı dikkate alınmalı ve malzemelerin teknik özelliklerine uygun olması gerekir. Açık alanda yapılan uygulamalarda yağmur yağması ve kar gibi etkenlerden 24 saat uzak tutulması için önlem alınmalıdır.

DERZ KESİMİ VE DOLGUSU

Derz kesme işlemi için, beton döküldükten en az 3 gün sonra mekanik derz kesme makinesi ile yapılır. Derzler teknik şartname ve detaylara uygun olarak düzgün ve paralel olarak kesilecektir. Derz derinliği beton kalınlığının 1 / 3 ila 1 / 4 ‘ü ve derz kalınlığı 2 – 3 cm şeklinde olacaktır. Derz dolgusu yapabilmek için beton dökme işleminin üzerinden 28 gün geçmiş olması gerekir. Kesilmiş olan derzler vakum ile temizlenir. Çalışma alanının toz, kir, yağ, boya vb. gibi olumsuz etki verecek maddelerden arınmış olması gerekir. Derzler gerekirse tel fırça ile tam olarak temizlenecektir. Astar kullanımı uygulamacı tarafından gerekli görüldüğü takdirde derz kenarlarına fırça ile sürülerek uygulanacaktır. Astarın kurumasından sonra basınçlı hava veya el tabancası ile derz dolgusu uygulanacaktır.

Baskı Beton Zemin Uygulamasında Kullanılacak Malzemeler :
Baskı Beton / Renklendirici yüzey sertleştiricisi ( 3-4 kg / m2 )
Baskı Beton / Antik renklendirici kalıp ayırıcı ( 0,100 gr / m2 )
Baskı Beton / Koruyucu ve parlatıcı cila ( 0,200 gr / m2 )
Baskı Beton uygulaması için 10 cm, C25 katkısız brüt beton kullanılmalıdır.

Baskı Beton

Zemin Baskı Beton

Duvar Baskı Beton

Baskı Beton Rampaları

Baskı Sıva Betonları
SÜPÜRGELİ BASKI BETON

DİĞER HİZMET BASKI BETON KAYNAK SİTESİ

Hizmet Bölgeleri